توسعه همکاری های دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی از تأکیدات رهبر انقلاب است/ رسانه ملی واقعیات فضل حوزویان را منعکس کند