پنجشنبه 13 بهمن 1401   14:48:59

(تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین)

print

به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی صورت گرفت؛

تدوین و انتشار کتاب الکترونیکی با موضوع حجاب اجباری با رویکرد اخلاقی

  • خلاصه :بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی با موضوع حجاب اجباری با رویکرد اخلاقی تدوین و منتشر کرد.
به گزارش پایگاه