شنبه 14 تير 1399   18:53:00
(جهش تولید)

print

نشست رابطین خبری دفتر تبلیغات اسلامی بمناسبت روز خبرنگار

 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 • خلاصه :نشست رابطین خبری بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز خبرنگار با حضور مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رابطین خبری برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
025-371160
ایران قم میدان شهداء
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما