صث
به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی؛ سمینار پایانی پروژه دکتر جعفر طاهری با عنوان صنف بنایان و معماران دوران اسلامی؛ آداب، اندیشه ها و حیات حرفه ای برگزار گردید. بنایان و معماران دورۀ اسلامی چه تأثیراتی از محیط فکری و اعتقادی خود گرفته بودند و روش اندیشه (نظری) و سلوک (عملی) ایشان بر چه مبانی و پایه هایی شکل گرفته و از چه خاستگاه هایی سرچشمه می گرفت. بررسی ابعاد مختلف زندگی صنفی اصحاب معماری و بازخوانی اندیشه های پشتیبان این صنف از فتیان علاوه بر فهم عمیق تر راه معماری پیشینیان، چراغی متناسب با امروز پیش روی برنامه ریزان، تصمیم سازان و اصحاب صنعت ساختمان به ویژه معماران معاصر بگشاید.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، سمینار پایانی پروژه دکتر جعفر طاهری با عنوان صنف بنایان و معماران دوران اسلامی؛ آداب، اندیشه ها و حیات حرفه ای(سیر تکوین و تکامل صنف بنایان شرق جهان اسلام، ساختار تشکیلاتی، مبانی نظری و مناسبات با اصناف دیگر در سده‌های چهارم تا دوازدهم هجری) به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

این پروژه پیرامون مبحث ذیل است:

گسترش سرزمين هاي اسلامي با چيرگي بر تمدن هاي کهن، زمينۀ جذب و هضم ميراث معنوی و مادی فرهنگ هاي ديگر را در درون فرهنگ اسلامی فراهم نمود. اين گفتمان بين فرهنگي در سايۀ دست يابي به منابع دانش های بشری و در اختیار گرفتن تجارب معماران و صنعتگران تمدن های پیشین در قرون نخستین اسلامي، بخش مهمی از زمینه های تأسیس تمدن اسلامی را پس از تعالیم اصیل دین جدید فراهم آورد. مقارن با تحولات عظیم فرهنگی- سیاسی این دورۀ، نياز به ساختارهاي زيربنايي تمدن چون عمران و شهرنشيني، مراکز عمده  حکومت های اسلامي را پذيراي اهل حِرَف و صناعات، هم چون ارباب علم و معرفت از اکناف جهان نمود. اين سيل مهاجرت در سايۀ توجه حکمرانان به صناعات و علوم، زمينه را براي تحوّلي بنيادين در این حوزه ها، از جمله هنر و معماري مهيا نمود که دانشوران از آن با اوصافی چون اسلامي، دورۀ اسلامي، جهان اسلام و يا سنّتي یاد کرده اند. مطالعاتی که این دانشوران برای شناخت میراث تاریخی این معماری انجام داده اند، مجموعه ای درهم تنیده از سه حوزۀ زیر است که تحقیق حاضر به سومین حوزه خواهد پرداخت:

1) میراث مادی: آثار معماری [و صناعات وابسته]

2) محیط و زمینه های (جغرافیایی، فکری و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) خلق آثار معماری

3)خالقان آثار معماری (صنف بنایان و معماران )

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما