خامه گر
به مناسبت روز حجاب و عفاف انجام شد مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین خامه گر مجری طرح تحقیقاتی حجاب و عفاف به مناسبت روز حجاب و عفاف روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با مجری طرح پژوهشی حجاب و عفاف در قرآن حجت الاسلام والمسلمین خامه گر مصاحبه ای انجام داده است که در پی می آید.

به مناسبت روز حجاب و عفاف روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با مجری طرح پژوهشی حجاب و عفاف در قرآن حجت الاسلام والمسلمین خامه گر مصاحبه ای انجام داده است که در پی می آید.

لطفا توضیحاتی در خصوص تحقیق حجاب و عفاف که انجام داده اید بفرمایید

دراین پژوهش این مطلب بیان شده است که مهم ترین و کارآمدترین روش تفسیری برای شناسایی دیدگاه قرآن درباره همه مباحث فردی و اجتماعی روش تفسیر موضوعی است.

 در روش تفسیری موضوعی برای شناسایی دیدگاه قرآن درباره یک موضوع باید آیات مرتبط با آن  موضوع از سراسر قرآن گردآوری و ساماندهی شود. ولی  ساماندهی آیات گردآوری شده مرتبط به یک موضوع با سه روش مختلف قابل اجراء است از این رو  تفسیر موضوعی به سه روش مهم تفسیر موضوعی رایج، تفسیر موضوعی تنزیلی و  تفسیر موضوعی ساختاری تقسیم می‌شود.  دراین پژوهش ابتدا اصول و مبانی سه روش تفسیر موضوعی فوق  بیان می‌شود و سپس  مسئله حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن به این سه روش تفسیر موضوعی بررسی می‌شود و نتایج به دست آمده از هر یک ازسه روش با هم مقایسه می‌شود تا میزان کارآیی هر روش تفسیری برای محققان تفسیر موضوعی مشخص شود و روش کشف دیدگاه کامل قرآن کریم درباره ابعاد یک موضوع و روش اجرای آن در جامعه شناسایی شود.

این تحقیق در راستای کدام قطب بوده است؟

با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش  بیان روشهای جدید در  تفسیر موضوعی قرآن برای کشف دیدگاه قرآن درباره  حجاب و عفاف بوده است عنوان قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی و میز مرتبط با این پژوهش میز توانمند سازی و توسعه روش های تحقیق در علوم اسلامی با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی است.

با توجه به ضرورت بحث عفاف و حجاب در دوران کنونی چگونه می توان جامعه را نسبت به این امر آگاه کرد؟

در این پژوهش این حقیقت بیان شده است که برای ترویج  فرهنگ  عفت و حجاب در جامعه  اسلامی از دیدگاه قرآن  باید مسئولان فرهنگی کشور ایران 9 اقدام زیر را انجام بدهند

- بیان ضرورت پیروی کامل از فرمان های خداوند که مدبر جهان هستی است        

- بیان ضرورت توسل به خداوند برای حفظ عفت    

- بیان حتمی بودن عذاب دنیوی افراد بی عفت        

- مجازات علنی افراد بی عفت در جامعه اسلامی      

- بیان حتمی بودن عذاب اخروی افراد بی عفت       

- بیان حمایت های دنیوی خداوند از افراد با عفت    

- تبیین پاداش های اخروی خداوند به افراد با عفت   

- بیان برکات معنوی رعایت عفت در زندگی فردی  

- حمایت ویژه مسئولان از مؤمنان با عفت در جامعه اسلامی 

آموزه های قرآنی در این زمینه به چه صورتی است؟

با توجه به آموزه های قرآنی

- بیان حتمی بودن عذاب اخروی افراد بی‌عفت        

- بیان این هشدار که افراد بی عفت  دشمن پیامبران خدا هستند.      

- بیان ضرورت عمل به عباداتی که همت مؤمنان را برای رعایت عفت جنسی بیشتر می‌کند.

- تأکید بر ضرورت رعایت کامل احکام شرعی عفت توسط همسران رهبران جامعه اسلامی که الگوی زنان مسلمان هستند.

- بیان ضرورت  مجازات افراد بی عفت در جامعه اسلامی    

- بیان همه احکام شرعی عفت که باید  توسط مؤمنان رعایت شود.   

- بیان ‌حمایت های دنیوی و اخروی خداوند از مؤمنان با عفت        

- بیان ضرورت رعایت احکام عفت خانودگی توسط مؤمنان

مراحل  نهادینه کردن فرهنگ عفت در جامعه  اسلامی به ترتیب نزول آیات عفت هستند که باید مسئولان فرهنگی کشور به طور دقیق طی مراحلی فرهنگ عفت را در جامعه اسلامی ایران ایجاد کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما