چكيده مقالات همايش نوانديشي ديني نويسنده: جمعي از نويسندگان چاپ: اول تاريخ :زمستان 1389 قطع: رقعي صفحه:104 قيمت :20000

جريان گسترده دين پژوهي، خوشبختانه، در سال هاي اخير رشد قابل توجهي نموده و بخشي از ادبيات پژوهشي كشور را به خود اختصاص داده است. اين ارتقاء در پژوهش هاي ديني به گسترش رويكردهاي نوآورانه و نوانديشانه انجاميده است. بي گمان رويكرد ژرف انديشانه و پيش روانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تشويق تأمل بيش تر و تعمق كيفي تر در عرصه مطالعات ديني سهمي جدي در ايجاد فضاي پيش گفته داشته و به پيشنهاد بستري فراخ جهت طرح مباحثي از اين دست انجاميده استو ذيل چنين رويكردي همايش نوانديشي ديني به منظور ارتقاء تلاش هاي نوانديشانه و در عين حال برآمده از مفاهيم والاي ديني برنامه ريزي گرديد. اين همايش مشخصاً اهداف زير را جهت تدوين رويكرد عالمانه به مقوله نوانديشي ديني موضوع توجه و موضع دقت خود قرار داد:

1) رويكرد تحليلي و مفهوم شناسانه به نوانديشي ديني و بسط ادبيات تحقيقي پيرامون آن.
2) غنابخشي به نوانديشي در فضاي منطبق و مطابق با تأملات دين پژوهانه و پايبند به ضوابط انديشه ديني.
3) ايجاد فضاي گفتگوي علمي پيرامون نوانديشي ديني فارغ از پيش داوري هاي غيرعلمي.

 
امتیاز دهی
 
 

ورود به بخش كتابشناسي

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 4550
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما