3
عقلانيت و دين نويسنده: راجر ترينگ/حسن قنبري چاپ: اول تاريخ :زمستان 1385 قطع: رقعي صفحه:384 قيمت:29000  راجر تريگ از انديشمنداني است كه هم در عقلانيت علم و هم در عقلانيت دين قلم زده و معتقد است كه همان گونه كه علم زدگي دوران مدرن به زيان دين تمام شد، علم ستيزي پست مدرنيسم هم كه با نسبي گرايي آميخته است، نمي تواند ابزاري براي دفاع عقلاني از دين به حساب آيد. او كه اساس كار خود را مخالفت با نسبي گرايي و تأكيد بر پيوند ميان عقلانيت و واقعيت قرار داد، معتقد است كه ادعاهاي دين را بايد ادعاهاي ناظر به واقع دانست كه شايسته ارزيابي عقلي هستند و از اين رو، فضاي عقلي مناسبي را براي اين منظور مي طلبند.

در انديشه ترينگ، نسبي گرايي و ادعاي عدم كفايت عقل انساني نه براي علم مفيد است و نه براي دين؛ بسياري از انتقاداتي كه بر عقلانيت يك طرف وارد مي شوند بر عقلانيت طرف ديگر نيز وارد مي شوند. پس علم و دين در دفاع از عقلانيت بايد متحد با يك ديگر باشند نه رقيب هم.

 
امتیاز دهی
 
 

ورود به بخش كتابشناسي

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 4833
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما