3
مأخذشناسي فلسفه غرب نويسنده: حسينعلي رحمتي چاپ: دوم تاريخ :پاييز 1388 قطع: رحلي صفحه:904 قيمت:230000  داد و ستد علمي ـ فرهنگي تمدن ها، به ويژه دو تمدن بزرگ اسلامي و غربي از ديرباز جريان داشته است. از جمله، در صد ساله اخير ايرانيان به پيشرفت هاي تمدن غرب رو كرده و به واسطه ارتباطاتي كه با غربيان داشته اند، اموري را شايسته آموختن ديده اند. در اين ميان، به فلسفه جديد غرب كه پس از رنسانس پديد آمده و منشأ بسياري از تحولات در جهان غرب بوده، بيش از همه توجه شده است؛ از اين رو، بسياري از آثار فلسفه غرب به فارسي برگردانده شده يا مضمون آنها در لابه لاي تأليفات ايرانيان به چشم مي خورد.

مأخذشناسي توصيفي فلسفه غرب كوشيده است با استقصاي عناوين تمامي كتاب ها، مقاله ها و پايان نامه هايي كه تا سال 1380 به فارسي درآمده يا درباره فلسفه غرب نگاشته شده اند، توصيفي اجمالي، ولي گويا به دست دهد. با مراجعه به اين مأخذشناسي مي توان موضوعاتي را كه در اين ميان مورد توجه قرار گرفته اند، دريافت و فيلسوفان و آثاري از فلسفه غرب را كه به فارسي برگردانده شده و يا درباره آنها در متون فارسي مطلبي به قلم آمده است، شناخت، از آنها بهره برد، راه هاي ناپيموده را پيمود و از قدم نهادن در راه هاي پيموده شده پرهيز كرد.

 
امتیاز دهی
 
 

ورود به بخش كتابشناسي

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 5590
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما