گروه مطالعات اسلام و غرب

گروه مطالعات اسلام و غرب با رويكرد تمدني تلاش مي نمايد با بررسي نظام هاي عيني و الگوهاي عملي تمدن ساز و هم زمان شناخت بنيان هاي معرفتي اسلامي، گامي در جهت توسعه گستره مطالعات در زمينه شناخت علمي زيرساخت هاي لازم براي ايجاد تمدن اسلامي بردارد. گروه مطالعات اسلام و غرب تلاش مي نمايد با نگرشي راهبردي و ايجاد بستري مناسب، تلاشي علمي و فراگير در جهت تدوين مباني علمي نظام ها و الگوهاي عيني اداره اجتماع و تمدن ساز براساس آموزه هاي ديني و شرائط و نيازهاي عصري را سامان بخشد. اين گروه هم زمان مي كوشد تمدن غرب را به عنوان يك دستاورد بشري در ايجاد تمدن، با هدف شناخت، بهره­گيري، و آسيب شناسي اين تجربه براي شناسايي نيازهاي عصري در تدوين الگوي تمدن مطلوب اسلامي مورد مطالعه و كنكاش قرار داده و به نقاط قوت و ضعف اين تمدن دست يابد. نگاه به غرب از منظر گروه، دربرگيرنده كليه ساحت هاي اين تمدن اعم از آموزه هاي فكري (شامل انديشه ها و پارادايم هاي رايج يا انتقادي)، نظام هاي عيني، و همچنين سياست ها و جهت گيري هاي غرب در ساحت فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع است. افزون بر آن، مناسبات غرب با جهان اسلام اعم از تعاملات و چالش ها به عنوان تمدن رقيب در قلمرو پژوهش ها و تحقيقات گروه قرار دارد.

از اين پژوهشكده تاكنون يك اثر با عنوان جستاري نظري در باب تمدن منتشر شده است و همچنين سه اثر در دست انتشار و هشت طرح در دست تحقيق دارد. و تاكنون 10 نشست علمي برگزار كرده است.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3793
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما