كتابخانه

كتابخانه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم شعبه خراسان رضوي در سال 1368 تأسيس شد. اين كتابخانه در فضايي بزرگ و با امكانات مناسب با بيش از 50000 جلد كتاب و بر اساس نظام ردهبندي كنگره، به سرويسدهي و ارائة خدمات روزانه به فضلا و طلاب حوزه علميه خراسان و محققين دفتر تبليغات اسلامي و اساتيد و پژوهشگران دانشگاهها ميپردازد. اين كتابخانه با ويژگيهاي شاخص و بعضا منحصر به فرد خود توانسته است در بين محققين و پژوهشگران علوم انساني و اسلامي جايگاه شايستهاي را به خود اختصاص دهد. غناي محتواي كتب موجود باعث استقبال روزافزون مراجعين شده به طوريكه بسياري از دانشجويان و فضلاي حوزه و دانشگاه جهت تنظيم پاياننامهها و تأليف مقالات و كتابهاي خود به اين مركز مراجعه ميكنند.

ويژگيها و امتيازات:

فضاي مناسب با امكانات راحتي كامل و محيط آرام و موقعيت فيزيكي در مركز شهر و نزديك مدارس و حوزههاي علميه، سرعت عمل در تهيه كتب تازه انتشار يافته و فهرستنويسي آنها، بهرهگيري از كارشناسان زبده سفارش و خريد كتاب و گزينش دقيق عناوين منابع، برخورداري از منابع غني به زبانهاي عربي و انگليسي در حيطه علوم انساني، زمان طولاني سرويسدهي به مراجعين(30/7 صبح الي 30/20)، ارائه تسهيلات ويژه به محققين از قبيل اختصاص ميزهاي مخصوص و رايانه و ابزار كمكي و لوازم مورد نياز در امر تحقيق و پژوهش، سرويسدهي به صورت قفسهباز و عدم محدوديت در انتخاب كتب بهلحاظ تعداد و موضوعات، تصويربرداري و تكثير از كتب و منابع موجود در صورت درخواست مراجعين، تهيه و تأمين كتب مورد نياز مراجعين كه در كتابخانه موجود نميباشد، ارائه سرويس اينترنت رايگان، پرسرعت و 24 ساعته، امكان جستجوي اطلاعات به صورت رايانهاي و ماشيني تحت نرمافزار جامع كتابداري پارس آذرخش و نيز نرم افزار كتابخانه ملي علاوه بر سيستم جستجوي دستي از برگهدانهاي عنوان، مؤلف و موضوع، ارائه كتابهاي جديدالورود در ويترينهاي مخصوص جهت آشنايي مراجعين با تازهها و نيز معرفي تفصيلي برخي از كتب مهم تازه فهرست شده.

علاوه بر منابع فيزيكي فوق(اعم از كتاب و مجله) كتابخانه داراي مجموعه بزرگي از نرمافزارهاي علمي و پژوهشي و دائره المعارفها و معاجم فقهي، حديثي و لغوي و نيز مجموعه وسيعي از كتب الكترونيكي ميباشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما