همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر

همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر
دومین نشست از همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که ویژه اساتید و طلاب خواهر دومین نشست از همایش آموزش تفکر و پژوهش محور که با موضوع مسئله محوری در آموزش و پژوهش، ویژه اساتید و طلاب خواهر به همت مرکز اموزشی طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 11 بهمن 97 برگزار شد،

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما