برند سازی مرکز تخصصی آخوند خراسانی
رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش منصوب شد
معیار‌های تدوی‍‍ن موضوع پایان‌نامه سط‍ح سه فلسفه و کلام اسلامی
جریان شناسی تفکر اجتماعی سیاسی شیعیان در مصر
بررسی تعامل رایزن های فرهنگی با دفتر تبلیغات اسلامی
  ضرورت تعامل دو مجموعه ی فرهنگی دفتر تبلیغات و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تجمیع و بهبود فرایندها از اهداف دفتر تبلیغات اسلامی است
برگزاری دوره توانمندسازی مبلغان زندان از سوی شعبه خراسان  رضوی
ثبت نام رشته سطح چهار تخصصی «فقه مقارن» آغاز شد
مهمترین و پررنگ ترین عامل در شکل گیری تفکر و جریان واقفیه گفتمان مهدویت است
آغازثبت نام دومین مدرسه تابستانی تبلیغ با 28 عنوان آموزشی
ضرورت تعامل مجموعه های فرهنگی در عرصه فضای مجازی
برگزاری جلسه شورای علمی گروه آموزشی فقه ومبانی اجتهاد با محوریت پیشنهادی رشته «فقه معاصر»
آغاز ثبت نام دوره های زبان عربی و انگلیسی ویژه ترم تابستان خواهران
جایگاه امر تبلیغ تخصصی در خراسان از پیشینه ای قدرتمند و فاخر برخوردار است
اهتمام به ظرفیت های حوزه علمیه خراسان در عرصه مرتبط با فضای مجازی، هنر و رسانه تاثیر بسزایی دارد
برگزاری کلاس های اداره کل آموزش به صورت حضوری
ظرفیت های هنری و رسانه ای مشهد بسیار درخشان است
آگاه‌کردن مردم از تأثیر منفی عدم مشارکت در انتخابات، منجر به افزایش مشارکت خواهد شد
رئیس جمهور باید برنامه جامعی در خصوص درآمدزایی اقدامات فرهنگی داشته باشد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما