منو
تبليغات 
دين پژوهي
نوروز
شنبه 5 فروردين 1391 تحويل سال و تحويل حال

نويسنده: عزيز الله مهريزي
منبع: پرسمان پيش شماره 8 / پايگاه حوزه (www.hawzah.net)يا مقلب القلوب و الابصار، يا مدبر الليل و النهار، يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الي احسن الحال . عيد از عود گرفته شده و در لغت به معناي بازگشتن است . دگرگوني سال جديد و بازگشت بهار نو و نوروز، عيدهايي چون عيد فطر را تداعي مي كند . مسلمان روزه دار پس از يك ماه عبادت روزي را كه غبار از فطرت توحيدي اش زدوده شده به فطرت توحيد بازگشته است، عيد مي گيرد. البته مراتب اين بازگشت در افراد گوناگون فرق مي كند . دعاي تحويل سال هم با جملاتي كوتاه همين مسير را پيش پاي انسان مي گشايد . مقلب القلوب و الابصار پروردگار است كه قلب ها را به سمت كمال دگرگون مي سازد و چشم ها را به سوي خود مي دوزد . قلب ها چون كرات دگرگون مي شوند; ولي پس از دگرگوني، بايد استواري يابند; زيرا در ادعيه وارد شده است: «و ثبت قلوبنا علي دينك; قلب هاي ما را بر دين خود ثابت بدار .» اگر قلوب دگرگون شدند و سپس بر دين الاهي استوار گرديدند، ابصار نيز چنين مي شوند ; زيرا ابصار فرمانبردار قلوبند. شايد از اين رو اول قلوب و سپس ابصار ذكر شده است . «يا مدبر الليل و نهار» ليل و نهار نماد ظلمت و نورند. اگر او شب و روز را تدبير مي كند، ظلمت و نور را هم مي آفريند . پس فقط او مي تواند چنان تدبير كند كه پرده ظلمت از روي دل كنار رود و نور معرفتش بر آينه قلب بتابد . در آيه دويست و پنجاه و هفتم سوره بقره مي فرمايد: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و ...; خداوند، ولي و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند; آن ها را از ظلمت ها به سوي نور بيرون مي برد .» محول سال و حال او است . قرين بودن تحويل سال با تحويل حال نكته اي در خور اهميت است كه كم تر به آن التفات مي شود . آن قدر كه تحويل سال و رسوم آن خود نمايي مي كند، تحويل حال جلوه اي ندارد و در پشت پرده غفلت هيچ انگاشته شده است; راستي چرا در اين دعاي پر معنا و تنبه بخش، به هنگام تحويل سال، تحويل حال به احسن حال در خواست مي شود؟ به نظر مي رسد، براي آن است كه ابتدا احسن الحال را بفهميم و سپس در راه تحقق آن گام نهيم؟ تفسير اين احسن الحال را بايد در عمق آن دعا يافت كه، «اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك; خدايا، بدي حال ما را به خوبي حال خود تغيير ده .» درباره ذات اقدس الاهي، احسن بودن حال بي معنا است; زيرا تفضيل حالي بر حال ديگر، فقدان و وجدان و تبديل و تبدل مي طلبد و ذات اقدس الاهي از آن پيراسته است . برتري حالي بر حال ديگر درباره ما انسان ها كاملا درست مي نمايد . كمال ما انسان ها در همين است كه سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به احسن حال تبديل كنيم . حسن حال الاهي به معناي وجود تمام كمالات به نحو اتم و اكمل در ذات اقدس الاهي است . احسن الحال بودن براي ما يعني رسيدن به تمام آن كمالات به قدر ظرفيت وجودي مان; زيرا ما حالي احسن و برتر از آن نداريم . تحويل حال به احسن الحال همان تغيير سوء حال انسان به حسن حال الاهي است; و اين تغيير وقتي تحقق مي يابد كه:

1 . از پليدي گناه رهايي يابيم، زيرا بدترين حال انسان و پست ترين مقام آدم هنگامي است كه در باتلاق گناه فرو مي رود.

2 . انجام واجبات را چون چراغي فرا راه خود قرار دهيم تا ما را به سوي حسن حال الاهي رهنمون شود.

3 . زنگار صفات پليد را از آينه دل بزداييم تا سوء حال ما به حسن حال نگار تبديل شود . از اين رو، يكي از اعمال عيد نوروز، روزه گرفتن است تا انسان خود را در راستاي رسيدن به احسن حال، يعني وصول به حسن حال الاهي، قرار دهد و به اخلاق الله متخلق سازد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 1427
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما