منو
تبليغات 
قرآن و عترت
امام هادی علیه السّلام
يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 کتابشناسى امام هادی علیه السلام/2
نویسنده: ناصر الدین انصارى قمى
منبع: کتابنامه ائمه اطهار علیهم السلام


الف) کتابهاى چاپى عربى

1. الامام العاشر الامام على بن محمد الهادى
گروه نویسندگان, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى, چاپ مکرر, قم, مؤسسه در راه حق, 1370, رقعى, 51ص (این کتاب فارسى بوده و به عربى و اردو ترجمه شده است).
2. الامام العاشر من ائمة اهل البیت الامام الهادى
محمد حسن قبیسى عاملى, بیروت, 1403ق1983/م, وزیرى, 126ص (از سرى کتابهاى الحلقات الذهبیه ـ 23).
3. الامام على الهادى
سید مهدى آیت اللهى, ترجمه کمال
السید, قم, انتشارات انصاریان,
1374, وزیرى, 24ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (از سرى کتابهاى مع المعصومین).
4. الامام على بن محمد الهادى
عبدالودود امین, کویت, دارالتوجیه الاسلامى, 1400ق (از سرى کتابهاى الائمة الاثنى عشر, سیرة و جهاد).
5. الامام على الهادى
على محمدعلى دخیل, چاپ دوم, بیروت, دارالتراث الاسلامى, 1394ق, رقعى, 84ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
6. الامام على الهادى
گروه نویسندگان, قم, مؤسسة الامام الحسین , 1413ق 1371/ش, رقعى, 24ص.
7. الامام على الهادى
[میر ابوالفتح دعوتى], ترجمه گروه مترجمان, چاپ سوم, بیروت, الدارالاسلامیه, 1410ق 1990/م, وزیرى, 24ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (از سرى کتابهاى القادة الابرار).
8. الامام على بن محمد الهادى
شیخ محمد رضا حکیمى حایرى (م1414ق), بیروت, مؤسسة الاعلمى, 1414ق1994/م, وزیرى, 223ص.
9. الامام الهادى
گروه نویسندگان, بیروت, دارالزهراء, 1413ق (از سرى کتابهاى حیاة الرسول و اهل بیته المجاهدین).
10. الامام الهادى
گروه نویسندگان, تهران, مؤسسة البلاغ, 1409ق 1989/م, جیبى, 102ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
11. الامام الهادى قدوة و اسوة
سید محمد تقى مدرّسى, تهران, رابطة الاخوة الاسلامیه, 1404ق 1362/ ش, رقعى, 72ص (این کتاب به فارسى ترجمه شده است).
12. الامام الهادى قدوة الثائرین
محمد وصفى, تهران, دارالبصائر, 1406ق/1364ش, رقعى, 72ص.
13. الامام الهادى من المهد إلى اللحد
سید محمد کاظم حایرى قزوینى (1349 ـ 1415ق), قم, مرکز نشر آثار شیعه, 1413ق1371/ش, وزیرى, 542ص (این یکى از بهترین کتابهایى است که در باره امام نوشته شده است).
14. حیاة الامام على الهادى
باقر شریف قرشى, قم, دارالکتاب الاسلامى, 1369, وزیرى, 352ص (این کتاب دو بار به فارسى ترجمه شده است).
15. ذکری§ میلاد الامام على الهادى
گـروهى از نویسندگـان, نجف, مطبعة الحیدریه, 1386ق, رقعى, 36ص.
16. سیرة الامام العاشر على الهادى
سید عبدالرزاق شاکر بدرى شافعى سامرّائى, نجف, مطبعة الآداب, بى تا, وزیرى, 136ص.
17. لمحات من حیاة الامام على الهادى
محمدرضا سیبویه, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى, 1413ق1371/ش, رقعى, 135ص.
18. مآثر الهادى (جلد سوم مآثر الکبراء فى تاریخ سامرّاء)
علامه حاج شیخ ذبیح اللّه محلاتى (1310ـ 1406ق), تهران, چاپخانه سپهر, 1328ش1368/ق, وزیرى, 349ص.
رک: الذریعه, ج15, ص131.
19. مسند الامام الهادى ابى الحسن على بن محمد
شیخ عزیزاللّه عطاردى قوچانى,
مشهد, کنگره جهانى امام رضا , 1410ق1369/ش, وزیرى, 370ص.
20. منهاج التحرک عند الامام الهادى
عبدالکریم آل نجف, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1404ق, وزیرى, 181ص.
21. وفاة الامام على الهادى
شیخ حسین بن محمد عصفورى درازى بحرانى (م1387ق),چاپ افست, قم, انتشارات شریف الرضى, 1411ق, رقعى, 56ص.
22. ولادة امام على الهادى
سید محمد حسین طالقانى, نجف, دارالمعارف, 1387ق1967/م, رقعى, 16ص.

ب) کتابهاى چاپى فارسى

1. امام على النقى
سید کاظم ارفع, تهران, مؤسسه انتشارات فیض کاشانى, 1370, رقعى, 63ص.
2. امام هادى
گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت, بازنویسى: مهدى رحیمى, تهران, بنیاد بعثت, 1373, رقعى, 110ص (از سلسله کتابهاى برگزیدگان ـ12).
3. امام هادى
ترجمه واحد تدوین و ترجمه, تهران, سازمان تبلیغات اسلامى, 1368, جیبى, 138ص (از سرى کتابهاى سرچشمه هاى نور ـ12).
4. امام هادى قهرمان شکست ناپذیر
عصر متوکل
محمد رسول دریایى (مؤلف در آخر کتاب امام هادى و نهضت علویان, این کتاب را ضمن آثار چاپ شده اش معرفى نموده است).
5. امام هادى و نهضت علویان
محمد رسول دریایى, تهران, انتشارات رسالت قلم, 1361, رقعى, 293ص.
6. پیشواى دهم, حضرت امام على بن محمد الهادى
گروه نویسندگان, قم, مؤسسه در راه حق, 1371, رقعى, 70ص (این کتاب به عربى و اردو ترجمه شده است).
7. تحلیلى از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت, امام هادى
على رفیعى, قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, 1370, وزیرى, 163ص.
8. تحلیلى از زندگانى امام على النقى
گروه نویسندگان, زیر نظر قوام الدین وشنوى قمى (1325 ـ 1418ق), قم, مؤسسه احیاء و نشر میراث اسلامى, 1359, جیبى, 111ص.
9. تحلیلى از زندگانى امام هادى
باقر شریف قرشى, ترجمه محمدرضا عطایى, مشهد, کنگره جهانى امام رضا , 1371, وزیرى, 528 ص.
10. حضرت امام على النقى
فضل اللّه کمپانى (م1414ق), تهران, انتشارات مفید, 1360.
11. حضرت امام على النقى
عبدالامیر فولاد زاده, تهران, انتشارات اعلمى, 1359, وزیرى, 40ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).
12. حضرت امام على نقى
سید مهدى آیت اللهى (دادور), تهران, انتشارات جهان آرا, 1368, وزیرى, 24ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربى, ترکى, اردو, انگلیسى, فرانسه و تاجیکى ترجمه شده است) (از سلسله کتابهاى آشنایى با معصومین ـ 12).
13. حضرت امام هادى
[میر ابوالفتح دعوتى], قم, انتشارات شفق, بى تا, وزیرى, 32ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربى ترجمه شده است).
14. دهمین ستاره (داستان زندگى امام هادى )
رضا شیرازى, تهران, انتشارات پیام آزادى,1373, رقعى, 119ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (این کتاب مشتمل بر چهارده داستان از زندگى امام است).
15. زندگانى امام دهم, حضرت امام هادى
نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق, ساده نویسى, دفتر تحقیق و تألیف کتب درسى, چاپ سوم, تهران, سازمان نهضت سواد آموزى, 1375, رقعى, 17ص.
16. زندگانى امام على الهادى
باقر شریف قرشى, ترجمه سید حسن اسلامى, قم, دفتر انتشارات اسلامى, 1371, وزیرى, 398ص.
17. زندگانى پیشواى دهم, امام هادى
عبدالرحیم عقیقى بخشایشى, قم, انتشارات نسل جوان, 1357, جیبى, 112ص.
18. زندگانى حضرت امام على النقى
ابوالقاسم سحاب (1304ـ 1376ق), تهران, انتشارات اسلامیه, 1375ق, وزیرى, 187ص.
19. زندگانى حضرت امام على النقى الهادى
حسین عمادزاده اصفهانى (1325ـ 1410ق), تهران, شرکت سهامى طبع کتاب, 1341ش1382/ق, وزیرى, 404ص.
20. زندگانى دهمین پیشواى شیعه, حضرت امام هادى
مرتضى مدرسى چهاردهى, تهران, انتشارات غدیر, 1352ش1393/ق, جیبى, 250ص.
21. زندگى و سیماى حضرت امام هادى
سید محمد تقى مدرّسى, ترجمه محمد صادق شریعت, تهران, مؤسسه فرهنگى انصارالحسین , 1370.
22. ستارگان درخشان (ج12) (سرگذشت حضرت امام على النقى )
محمد جواد نجفى, چاپ پنجم, تهران, انتشارات اسلامیه, 1361, جیبى, 176ص.
23. معصوم دوازدهم, امام هادى
جواد فاضل (1335ـ 1386ق) تهران, انتشارات علمى, 1338 (ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم)
24. ناسخ التواریخ (زندگانى حضرت امام على النقى )
عباسقلیخان بن میرزا محمد تقى خان سپهر(م1341ق), تهران, کتابفروشى اسلامیه, 1355ـ 1358, وزیرى, 1ج (این کتاب, گسترده ترین و پرمطلب ترین کتاب پیرامون امام است).
25. نگاهى بر زندگى امام هادى
محمد محمدى اشتهاردى, تهران, نشر مطهر, 1374, رقعى, 144ص.
26. نگرشى کوتاه به زندگى امام هادى
على محمدعلى دخیل, ترجمه مؤسسه اهل بیت , تهران, بنیاد بعثت, 1361, رقعى, 70ص.

ج) کتابهاى اردو

1. الجوهر النقى (سوانح حیات امام هادى على النقى )
نواب احمد حسین مذاق هندى.
رک: الذریعه, ج5, ص291
2. حضرت امام على النقى
گروه نویسندگان, ترجمه سید احمد على عابدى, فیض آباد, نور اسلام, 1405ق1985/م, رقعى, 70ص.
3. سوانح امام على الهادى
سید على حایرى (1329ـ 1385ق), هند.
مطلع انوار, ص377.
4. سوانح امام نقى
سید مرتضى حسین (1341ـ 1407ق).
رک: تذکره علماى امامیه پاکستان, ص227.
5. سیرة النقى (سوانح حیات امام هادى النقى )
سید اولاد حیدر بلگرامى هندى (م1361ق), هند, 1917م.
رک: الذریعه, ج12, ص281.
6. معصوم دوازدهم, حضرت امام على النقى
سید مهدى آیت اللهى, ترجمه گروه مترجمان, قم, انتشارات انصاریان, 1371, وزیرى, 24ص( مصوّر, ویژه نوجوانان) (از سلسله کتابهاى معصومین کاتعارف).

د) کتابهاى خطى عربى

1. آثار و برکات الامام الهادى فى دارالدنیا
سید هاشم ناجى موسوى جزایرى.
2. الامام الهادى و التشیع
عبدالکریم آل نجف.
رک: مجله دراسات و بحوث, ش3 (سال1403ق), ص264.
3. الامثال و الحکم المختارة عن الامام الهادى
حاج شیخ محمد غروى
4. ترجمه بحار الانوار: زندگى امام هادى
علامه مولى محمد باقر مجلسى (1037ـ 1110ق), ترجمه سید احمد حسینى اردکانى (م بعد 1242ق).
5. جزاء اعداء الامام الهادى
فى دارالدنیا
سید هاشم موسوى جزایرى شوشترى (این کتاب آماده چاپ است).
6. حیاة الامام الهادى
حاج سید محمد حسینى شیرازى, رک: العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل, ص629.
7. ذکر من روى عن ابى الحسن على بن محمد
شیخ صدوق: ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى (ح306ـ 381ق).
رک: رجال نجاشى, ج2, ص314.
8. کتاب زهد ابى الحسن على بن محمد
شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن على بن بابویه قمى (م381ق).
رک: رجال نجاشى, ج2, ص315.
9. سفن النجاة (ج12)
شیخ غلامحسین نجفى نجف آبادى (1300ـ 1349ق) (وى براى هریک از چهارده معصوم, کتابى جداگانه نگاشته است).
رک: الذریعه, ج12, ص192; نقباء البشر, ج4, ص1623.
10. سیرة الامام العاشر على الهادى
سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316ـ 1391ق).
رک: مقدمه مقتل الحسین .
11. رسالة فى شرح رسالة الامام على النقى فى ابطال الجبر والتفویض و اثبات الامر بین الامرین
آقا جلیل بن محمد اشرف قائنى اصفهانى.
رک: تتمیم امل الآمل, ص146.
12. شرح رسالة الامام الهادى
شیخ علینقى بن شیخ احمد احسائى (م1246ق).
رک: مجله الموسم, ج3 (ش9و10), س1411ق, ص412.
13. عوالم العلوم والمعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال (ج24)
مولى عبداللّه بن نوراللّه بحرانى اصفهانى (از شاگردان علامه مجلسى), به اهتمام و استدراک: سید محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى (این کتاب به همّت مؤسسة الامام المهدى در قم در دست تحقیق است و به زودى به چاپ مى رسد).
14. کلمة الامام الهادى
شهید حاج سید حسن حسینى شیرازى (1354ـ 1400ق).
رک: العراق بین الماضى و الحاضرو المستقبل, ص677.
15. مکاتیب الامام الهادى
حاج شیخ على احمدى میانجى (این کتاب آماده چاپ است).
16. لجج الحقایق فى تواریخ الحجج على الخلایق(ج12)
حاج ملا احمد یزدى مشهدى (م ح1310ق) (وى براى هریک از چهارده معصوم کتابى نگاشته است).
رک: الذریعه, ج18, ص296; نقباء البشر, ج1, ص96.
17. موکب الامام على الهادى
عبدالوهاب بدرى (1307ـ 1384ق).
رک: معجم المؤلفین العراقیین, ج2, ص363.
18. الهادى الى بعض احوال الامام الهادى
شیخ نجم الدین ابوالقاسم جعفر عسکرى تهرانى (1313ـ 1395ق).
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 2497
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما