0
بررسي كاركردهاي اجتماعي انتظار حضرت مهدي(عج) درايران معاصر در اين پژوهش، آثار اجتماعي انتظار ظهور امام زمان به عنوان اعتقاد و استراتژي مهم شيعه و مورد تأكيد اهل بيت و پيامدهاي خوب آن در ساختن جامعه اسلامي ايران و پويايي، انسجام و كنترل اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نويسنده: رباني خوراسگاني، محمد صادق
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
ناشر اصلي: قم
تعداد صفحات: 192 به همراه جدول و نمودار
نوبت و سال انتشار: 1388ش
قيمت: 25000
شابك: 8- 429- 411- 964- 978
چكيده:
در اين پژوهش، آثار اجتماعي انتظار ظهور امام زمان به عنوان اعتقاد و استراتژي مهم شيعه و مورد تأكيد اهل بيت و پيامدهاي خوب آن در ساختن جامعه اسلامي ايران و پويايي، انسجام و كنترل اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
موضوع: انديشه سياسي
توضيحات:
در اين پژوهش، آثار اجتماعي انتظار ظهور امام زمان به عنوان اعتقاد و استراتژي مهم شيعه و مورد تأكيد اهل بيت و پيامدهاي خوب آن در ساختن جامعه اسلامي ايران و پويايي، انسجام و كنترل اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، نخست به مفهوم انتظار و آثار سازنده آن در اميدبخشي به مردم براي ساخته شدن دنيا و بهبود اوضاع مردم اشاره كرده‌ و از منظري روايي و قرآني به بحث درباره اميد و اقسام آن پرداخته است. سپس وعده پيروزي نهايي لشگر حق بر باطل و نصرت الهي نسبت به مؤمنين و گسترش عدالت بر اثر ظهور امام زمان(ع) در آيات و روايات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فراگيري رحمت و هدايت الهي و عوامل اميد بخشي در جامعه منتظران را تبيين شده است. نويسنده، رشد فرهنگ، دانش و ارتباطات، گسترش امنيت در جامعه و نزول بركت و رفاه اقتصادي را در پرتو اميد به ظهور ارزيابي كرده ورابطه اميد و انتظار سازنده را بررسي نموده است. يكي ديگر از كاركردهاي اجتماعي انتظار حضرت مهدي كه نگارنده به آن اشاره كرده است؛ پويايي اجتماعي و تحرك‌بخشي به مردم ايران در سده اخير و داشتن روحيه ظلم‌ستيزي، حركت مردم براي تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت، خيزش‌هاي مردمي در عصر مشروطيت و داشتن روحيه جهاد با كفار است. در همين راستا، نگارنده به ادله عقلي و نقلي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت كبري اشاره كرده و تفكر نفي جدايي دين از سياست توسط امام خميني در عصر كنوني را تشريح نموده است. وي انسجام‌بخشي و همبستگي اجتماعي را يكي ديگر از كاركردهاي اجتماعي اعتقاد به ظهور حضرت مهدي(ع) عنوان كرده و ديدگاه انديشمنداني مانند فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي را در مورد عوامل همبستگي اجتماعي و آثار آن در جامعه بيان نموده است. در همين راستا به مسأله ولايت فقيه يا ولايت فقها (نواب عام) در عصر غيبت اشاره شده و پيشينه‌اي از بحث ولايت فقيه در عصر صفويه، مشروطيت و انقلاب اسلامي ايران ارايه شده است و نمونه‌هايي از ميرزاي شيرازي، شيخ فضل الله نوري، آخوند خراساني و امام خميني را در مورد مبحث ولايت فقيه با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. نويسنده، بازشناسي جايگاه سياست در شريعت، تصميم ولايت در حوزه سياست و بعد مناسكي و همبستگي اجتماعي را از پيامدها و دستاوردهاي سياسي امام خميني به ويژه در مورد ولايت فقيه عنوان كرده است. در بخش ديگري از كتاب، نويسنده به يكي ديگر از كاركردهاي اجتماعي انتظار ظهور امام زمان(ع) اشاره كرده و نظارت و كنترل اجتماعي از ديگر آثار انتظار عنوان نموده است. وي احساس حضور و جامعه‌پذير كردن انتظار امام زمان را از آثار و نتايج نظارت و كنترل اجتماعي برشمرده و عوامل جامعه‌پذيري در نهادهاي مختلف اجتماعي جامعه ايران ونقش رسانه‌ها و ارگان‌هاي مذهبي در گسترش تفكر انتظار ظهور را بررسي نموده است. نويسنده، امربه معروف و نهي‌ازمنكر را به عنوان ابزار مهمي براي كنترل اجتماعي و نظارت عمومي دانسته وسطوح فردي و اجتماعي و حكومتي امربه معروف‌ و نهي‌ازمنكر و فرايند اعمال آن را تبيين نموده است. وي در پايان به ساختار اجتماعي و فرهنگي عصر غيبت اشاراتي نموده است. به نظر مي‌رسد كه مباحث كتاب از انسجام ضعيفي برخوردار است و در اغلب موارد ارتباط منطقي مطالب رعايت نشده است و پراكندگي مطالب باعث مي‌شود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1336
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما