0
اتحاد جهاني علماي مسلمين گامي بلند در جهت احياي خلافت و مرجعيت اسلامي اين نوشتار تلاش عده اي از علماي اهل سنت از چندين كشور اسلامي و گردهمايي آنان در خصوص تأسيس «اتحاد جهاني علماي مسلمين و اهداف و ويژگيهاي اين طرح را به تصوير كشيده است.
نويسنده: سليمي، عبدالعزيز
ناشر: نشر احسان
ناشر اصلي: تهران
تعداد صفحات: 102
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 13000
شابك: 6-504-356-964-978
چكيده:
اين نوشتار تلاش عده اي از علماي اهل سنت از چندين كشور اسلامي و گردهمايي آنان در خصوص تأسيس «اتحاد جهاني علماي مسلمين و اهداف و ويژگيهاي اين طرح را به تصوير كشيده است.
موضوع: انديشه سياسي
توضيحات:
اين نوشتار تلاش عده اي از علماي اهل سنت از چندين كشور اسلامي و گردهمايي آنان در خصوص تأسيس «اتحاد جهاني علماي مسلمين و اهداف و ويژگيهاي اين طرح را به تصوير كشيده است. انديشه تأسيس چنين اتحادي از سوي دكتر محمد غزالي و دكتر يوسف قرضاوي از علماي الازهر مصر بوده است كه هدف تعاون و اتحاد علماي مسلمان و كم كردن سلطه و نفوذ كشورهاي استعماري و صهيونيسم وايجاد مرجعيت سياسي و احياي خلافت اسلامي در سال 1405 ق مطرح شد. كه در سال 1425 قمري يعني بيست سال پس از انديشه تأسيس اتحاد جهاني علماي اسلام همايشي نيز به همين نام در مصر برگزار شد كه در آن همايش، راهكارهاي كم كردن نفوذ آمريكا و كشورهاي غربي بر بلاد اسلامي منطقه بويژه عراق و افغانستان و سودان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نويسنده به ويژگيها و اهداف تأسيس اتحاد جهاني علماي مسلمين اشاره و پيش نويس طرح تأسيس چنين مجمع جهاني را مطرح كرده است و هم سويي مجامع و سازمانهاي اسلامي موجود در اين زمينه را نيز مورد تأكيد قرار داده است. وي اسلامي بودن، جهاني بودن، مردمي بودن، داشتن استقلال فكري، فرهنگي و سياسي، علمي و تحقيقي بودن، تبليغي بودن، معتدل و ميانه رو بودن، پويايي و عملگرايي را از ويژگيهاي مهم طرح «اتحاد جهاني علماي مسلمين» عنوان كرده است. و اهداف چنين اتحادي را نياز گسترده مسلمانان جهان به اتحاد و همدلي، سازماندهي علماي مسلمان پس از سقوط مسأله خلافت در جهان اسلامي، احياي خلافت اسلامي، مرجعيت سياسي و فقهي واحد در جهان اسلام براي زدودن اختلاف مسلمانان و سوء استفاده كشورهاي قدرتمند نسبت به كشورهاي اسلامي، سازندگي جهان اسلامي و جلوگيري از غارت و تخريب منابع خدادادي و تفرقه مسلمانان و گفتگوي اسلام و مسيحيت در چارچوب وحدت اديان و زندگي مسالمت آميز انسانها در كنار هم ذكر كرده است. نگارنده به گوشه هايي از سخنراني دكتر يوسف قرضاوي رئيس جامعة الازهر در جلسه افتتاحيه علماي مسلمين در مصر اشاره مي كند و تاريخچه اي از وضعيت مسلمانان در قبل و بعد از دوران خلافت خلفاي عباسي را بررسي نموده است. از نظر وي مسيحيان و يهوديان جهان در هر كجاي دنيا باشند داراي انسجام و سازماندهي هستند و يك رهبري واحد آنها را مديريت مي‌كند تا متفرق نشوند. اما اوضاع مسلمانان پس از دوران خلافت همواره به گونه اي بوده است كه تحت امر مديريتي واحد گرد هم نمي آمدند و همواره در اختلاف و چندگانگي به سر مي بردند و تأسيس وحدت جهاني علماي مسلمان راهكاري است براي اين مديريت واحد جهاني و معرفي مرجعيتي واحد تحت كتاب و قبله‌اي واحد و ديني يكپارچه مي باشد كه هر مرد و زن مسلماني مي‌تواند عضو اين مجمع جهاني باشد، وي همچنين به جايگاه زنان در نظام سياسي و اجتماعي اسلام نگاهي ويژه دارد و حق رأي و مشاركت گسترده سياسي و اجتماعي را براي آنان محفوظ دانسته است. نويسنده نفي خشونت و روي آوردن به تسامح و مهرباني را جزء اصول اسلام و ضروري دانسته است و گفتگو بر اساس حكمت و جدال احسن را راهكار مهمي براي زندگي جهاني عنوان كرده است. از نظر وي اسلام و غرب مي توانند بر اساس تعامل و اصول انساني و اخلاقي در كنار هم زندگي مسالمت آميزي داشته باشند و اسلام همواره منادي رحمت و برادري بين همه انسانها بوده است. لازم به ذكر است كه اين ديدگاه‌ها و انديشه‌ها همه از منظر علماي اهل سنت ايراد شده و ديدگاه‌هاي آنان در مورد مسأله خلافت و حكومت را منعكس كرده است. بررسي وضعيت مردم عراق پس از حمله آمريكا به اين كشور و راهكارهايي براي كمك به آنان، بررسي جرايم اشغالگران عراق و افغانستان و جريمه همكاري با آنان، لزوم هوشياري و مقاومت در قبال توطئه هاي رژيم صهيونيستي اسرائيل و كشورهاي غربي و برنامه هاي دراز مدت آنان براي سلطه بر منطقه خاورميانه، بررسي اوضاع مردم فلسطين و حمايت از انتفاضه، بررسي اوضاع جنوب سودان و افغانستان و توطئه هاي آمريكا و كشورهاي استعماري در اين كشورها، اوضاع اقليت هاي مسلمان در كشورهاي غير مسلمان و ضرورت همكاري همه جانبه كشورهاي اسلامي و انجام اصلاحاتي در اين كشورها از ديگر مندرجات كتاب حاضر به شمار مي رود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 949
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما