0
التحرك الاسلامي – 1900 م – 1957 م در اين اثر جنبشهاي شيعي شكل گرفته در جهان اسلام (به ويژه كشور عراق) و مقابله اين جنبش‌ها با سياست‌هاي دولت انگليس در منطقه خاورميانه مورد شرح و بررسي تاريخي و سياسي قرار گرفته است .
نويسنده: شبّر ، حسن
ناشر: نشر باقيات
ناشر اصلي: قم
تعداد صفحات: 528
نوبت و سال انتشار: 1431
چكيده:
در اين اثر جنبشهاي شيعي شكل گرفته در جهان اسلام (به ويژه كشور عراق) و مقابله اين جنبش‌ها با سياست‌هاي دولت انگليس در منطقه خاورميانه مورد شرح و بررسي تاريخي و سياسي قرار گرفته است .
موضوع: انديشه سياسي
توضيحات:
در اين اثر جنبشهاي شيعي شكل گرفته در جهان اسلام (به ويژه كشور عراق) و مقابله اين جنبش‌ها با سياست‌هاي دولت انگليس در منطقه خاورميانه مورد شرح و بررسي تاريخي و سياسي قرار گرفته است . نويسنده به حوادث مهم سياسي و اجتماعي سالهاي 1900 تا 1957 ميلادي و جنبش هاي اسلامي بويژه شيعي شكل گرفته در خاورميانه با محوريت كشور عراق اشاره كرده و بيداري اسلامي در اين منطقه از جهان را به تصوير كشيده است . وي به حوادث مهم سياسي و اجتماعي شكل گرفته در كشور عراق پس از پايان جنگ جهاني اول اشاره كرده و اين حوادث و اتفاقات سياسي و اجتماعي را مورد مطالعه دقيق قرار داده است . وي براي عراق و جامعه اسلامي شكل گرفته در اين كشور از لحاظ تاريخي و سياسي نقشي ويژه قائل شده و خطوط سياسي شكل گرفته شده در اين كشور را تأثير گذار بر ساير كشورهاي اسلامي منطقه دانسته است. وي در همين راستا به اهميت شهر نجف به عنوان شهري كه مركزيت اجتهاد شيعي در آن واقع شده و علماي بزرگ شيعه اماميه در آن مستقر بوده‌اند اشاره كرده و هدايت جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي شكل گرفته توسط شيعيان در ساير كشورهاي اسلامي را نيز الهام گرفته از حوادث عراق و مرجعيت شيعه مستقر در آن ارزيابي كرده است. نويسنده كه خود يكي از علماي مجاهد عراق است به تبيين اوضاع سياسي و اجتماعي عراق در اوايل قرن بيستم ميلادي پرداخته و تحركات سياسي و اجتماعي شكل گرفته در اين كشور را نقطه عطفي براي حوادث بعدي‌اتفاق افتاده در منطقه خاورميانه دانسته است . در همين زمينه وي به سلطه دولت عثماني و پس از آن سلطه برخي از كشورهاي استعماري بر كشور عراق طي دوران پس از جنگ اول و دوم جهاني اشاره كرده و مبارزه با سياست‌هاي استعماري به ويژه سياست‌هاي كشور انگليس در عراق در طي سال‌هاي ياد شده را محور اصلي بحث و بررسي در اين كتاب قرار داده است . وي ضمن تبيين اهداف و اعتقادات سياسي شيعه اماميه و تشكيل حكومت اسلامي در انديشه تشيع ، به حوادث مهم تاريخ صدر اسلام اشاره كرده و سياست‌هاي ائمه معصوم (ع) و تلاش آنان براي ايجاد حكومت اسلامي را يك اصل دانسته است. اگر چه در مرحله عمل هيچ يك از ائمه موفق به تشكيل حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه نشدند . در ادامه، نويسنده، تاريخچه‌اي از ادوار مختلف سياسي و اجتماعي عراق و حكومت حاكمان مختلف اموي، عباسي، سلجوقي، آل بويه و ... در اين كشور ارائه داده است. و حوادث مهم سياسي و اجتماعي عراق را در قرون مختلف مورد مطالعه قرار داده است . وي همچنين به تأثيرات جنبش شيعي مشروطه در ايران بر اوضاع سياسي و اجتماعي عراق اشاره كرده و حركت هاي اسلامي شكل گرفته در عصر مشروطه در عراق را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است . وي آنگاه به جنبش‌هاي سياسي شكل گرفته در عراق در طي دوران جنگ جهاني اول به رهبري مرجعيت شيعي در عراق اشاره كرده است و نفوذ تدريجي استعمارگران انگليسي در اين كشور و تأثيرگذاري آنان در سيستم قدرت و حاكميت را تحليل نموده است . در همين راستا وي به تشكيل دولت مستقل در عراق و وقايع و جنگ‌هاي صورت گرفته در طول دوره شكل‌گيري دولت در اين كشور اشاره نموده است. همچنين حوادث مختلفي كه پس از جنگ جهاني دوم باعث قدرت گرفتن دولت بعث در عراق و بروز حوادث مهم ديگري در اين كشور گرديد؛ را نيز مورد بحث و بررسي تاريخي و سياسي قرار داده است. در قسمت‌هاي پاياني كتاب، نويسنده به برخي از نامه‌هاي رد و بدل شده توسط علماي شيعه در ايران و عراق كه ناظر به حوادث سياسي و اجتماعي در عراق بوده است اشاره كرده و محوريت علماي شيعه در حوادث مهم سياسي و اجتماعي عراق را يك بار ديگر به نمايش گذاشته است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1098
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما