0
چالش‌هاي اخلاقي در عصر اطلاعات؛ جستارهايي در اخلاق اطلاعات اين كتاب در بردارنده ده فصل است. به جز فصل اول كه به قلم گردآورنده كتاب است نه فصل ديگر كتاب ترجمه مقالات مطرح در هر يك از موضوعات و مسايل مرتبط با حوزه اخلاق اطلاعات است.
نويسنده: ثقه الاسلامي، عليرضا گردآورنده :ثقه الاسلامي، عليرضا
مترجم: ثقه الاسلامي، عليرضا
ناشر: نشر چاپار
ناشر اصلي: تهران
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 268
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 45000
شابك: 9- 30- 5294- 600- 978
چكيده:
اين كتاب در بردارنده ده فصل است. به جز فصل اول كه به قلم گردآورنده كتاب است نه فصل ديگر كتاب ترجمه مقالات مطرح در هر يك از موضوعات و مسايل مرتبط با حوزه اخلاق اطلاعات است.
موضوع: اخلاق
توضيحات:
اين كتاب در بردارنده ده فصل است. به جز فصل اول كه به قلم گردآورنده كتاب است نه فصل ديگر كتاب ترجمه مقالات مطرح در هر يك از موضوعات و مسايل مرتبط با حوزه اخلاق اطلاعات است. در هر يك از اين نه فصل با توجه به موضوع مورد نظر مقاله‌اي مجزا در مورد مسايل اخلاقي و اجتماعي در مورد دنياي اطلاعات و عصر كامپيوتر و رعايت اخلاق حرفه‌اي در اين عرصه ارائه شده است كه به تفصيل به بحث در مورد بايد‌ها و نبايد‌ها و پيامدهاي رعايت و عدم رعايت اخلاقي در اين عرصه پرداخته است. در هر جاي مقالات كه نياز به توضيح داشته است؛ مترجم با شماره‌گذاري درون متن، به توضيح در پاورقي همان صفحه مي‌پردازد. در فصل اول تحت عنوان «اخلاق كاربردي تا اخلاق اطلاعات» ابتدا به طور عام به معرفي ويژگيهاي اخلاقي كاربردي پرداخته شده سپس درباره چهار رهيافت عمده فرا اخلاق، اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي و اخلاق كاربردي توضيحاتي داده شده است. آنگاه اخلاق اطلاعات از سه ديدگاه متمايز اخلاق حرفه‌اي، اخلاق فلسفي و اخلاق توصيفي مورد مطالعه قرار گرفته و بايسته‌هاي آن بيان شده است. در فصل دوم تحت عنوان «انقلاب اطلاعات و اخلاق اطلاعات» نخست پيشينه‌اي از پيدايش اخلاق اطلاعات و معرفي نظريه‌پردازان مهم در اين عرصه ارائه و سپس موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق اطلاعات معرفي شده است. در اين فصل همچنين چشم‌اندازي كلي از فصول بعدي صورت گرفته است. در فصل سوم خلأهاي مبنايي موجود در عصر اطلاعات بيان شده و اخلاق كامپيوتر و مسايل اخلاقي و اجتماعي موجود در عرصه تكنولوژي اطلاعات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. فصل چهارم تحت عنوان «عصر اطلاعات و حقوق مالكيت» به بحث درباره مالكيت عنصري نرم‌افزار‌هاي كامپيوتري پرداخته است و چالش‌هاي اخلاقي و اجتماعي مطرح در اين موضوع از جايگاه توليد كنندگان و مصرف كنندگان مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل پنجم «عصر اطلاعات و مسدله ناشناختگي» نام دارد كه در آن ضمن معرفي مفهوم ناشناختگي يا گمنامي، ويژگي‌هاي مهم آن در عصر اطلاعات و فرصتها و تهديدهايي كه اين مسأله مي‌تواند براي افراد در جامعه اطلاعاتي پديد آورد؛ بررسي گرديده است. در فصل ششم تحت عنوان «عصر اطلاعات و مسئوليت پذيري حرفه‌اي» مفهوم مسئوليت و مسئوليت پذيري به عنوان يكي از مهمترين مسايل اخلاق حرفه‌اي به طور عام و در اخلاق اطلاعات به طور خاص مورد بحث قرار گرفته است. در فصل هفتم با عنوان «عصر اطلاعات و مديريت پروژه» به بررسي عملكرد مديريت پروژه‌هاي نرم‌افزاري و به طور خاص در ارتباط با مسايل اخلاقي احاطه كننده فرايندهاي ساخت و توليد نرم‌افزار پرداخته است. در فصل هشتم عصر اطلاعات و منشورهاي اخلاقي مورد بحث قرار گرفته و به ضرورت تهيه و تنظيم ضوابط و منشورهاي اخلاقي نيز پرداخته شده است. در فصل نهم با عنوان «عصر اطلاعات و اخلاق جهاني» به فرضيه گورنياك در باب توسعه حوزه اخلاق كامپيوتر و اخلاق جهاني عصر اطلاعات اشاره شده است. در فصل دهم كه «عصر اطلاعات و دگرديسي اجتماعي» نام دارد؛ ضمن جمع‌بندي مباحث پيشين به پيامدهاي ملموس و مشخص اجتماعي كه برآمده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در جامعه اطلاعاتي است اشاره و چالش‌ها و نتايج اخلاقي عصر ارتباطات در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي بيان شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1923
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما