1
فقه الخمس و الانفال كتاب حاضر شرحي مستند بر مسائل خمس و انفال كتاب «عروة الوثقي» است. از آنجايي كه در كتاب «عروةالوثقي» مستندات فقهي ارائه نشده است؛ سعي نگارنده بر اين است كه مستندات فقهي مسائل مندرج در اين كتاب را به صورت مبسوط ارائه و كليه فروع خمس و انفال را مطرح نمايد.
نويسنده: مامقاني، محمدامين
ناشر: دارالزهراء
قطع: گالينگور
تعداد صفحات: 538
نوبت و سال انتشار: اول 1388ش
چكيده:
كتاب حاضر شرحي مستند بر مسائل خمس و انفال كتاب «عروة الوثقي» است. از آنجايي كه در كتاب «عروةالوثقي» مستندات فقهي ارائه نشده است؛ سعي نگارنده بر اين است كه مستندات فقهي مسائل مندرج در اين كتاب را به صورت مبسوط ارائه و كليه فروع خمس و انفال را مطرح نمايد.
موضوع: فقه
توضيحات:
كتاب حاضر شرحي مستند بر مسائل خمس و انفال كتاب «عروة الوثقي» است. از آنجايي كه در كتاب «عروةالوثقي» مستندات فقهي ارائه نشده است؛ سعي نگارنده بر اين است كه مستندات فقهي مسائل مندرج در اين كتاب را به صورت مبسوط ارائه و كليه فروع خمس و انفال را مطرح نمايد. در ابتداي كتاب به بررسي معناي خمس و غنيمت در آيه مربوط به خمس پرداخته است. سپس تعميم مفهوم غنيمت و تطبيق آن بر هرگونه كسب مال، مورد تأكيد قرار گرفته است. آنگاه اموري كه خمس به آن تعلق مي‌گيرد و فروع فقهي مربوط به آن‌ها بيان شده است. در ادامه، نويسنده به بحث درباره خمس معادن و شرايط تعلق خمس به آن پرداخته است و معادن را جزء انفال و يكي از موارد وجوب خمس برشمرده است. در بخش بعدي كتاب، استخراج گنج از زمين و شرايط وجوب خمس گنج و نصاب خمس در گنج و معادن بيان شده است. مورد بعدي، خمس مال حلال مخلوط به حرام و شرايط تعلق خمس به آن مي‌باشد. در بخش ديگري از كتاب، خريدن زمين فرد مسلمان توسط كافر ذمّي مطرح و شرط تعلق خمس به آن بيان شده است. در بحث بعدي كتاب نگارنده، چگونگي خارج كردن مؤونه مورد نياز در سال از مال خمسي را بيان كرده است. خمس هدايا و شرايط آن و همچنين خمس مالي كه به وسيله وصيت، نذر، وقف و ارث به كسي رسيده است؛ از مباحث بعدي كتاب است. سپس نويسنده شرايط تعلق خمس به اموال مختلف خمس سود مال التجاره، تعدد خمس بر مال واحد، چگونگي تعيين سال خمسي، چگونگي محاسبه سود اموال يك سال، تعيين ميزان مؤونه سال، وقت تعلق خمس، وقت خارج كردن اموال خمس، حكم مؤونه سفر حج و عمره، لزوم خارج كردن دين و قرض از اموال خمسي و حكم تصرف در مالي كه خمس به آن تعلق گرفته است را همراه با مستندات فقهي بررسي نموده است. نگارنده، همچنين به شرايط عمومي پرداخت خمس مانند بلوغ، اسلام، عقل و ملكيت اشاره و فوري بودن وجوب پرداخت خمس را نيز بررسي نموده است. در قسمت ديگري از كتاب، چگونگي مصرف خمس و توزيع آن و جدا كردن سهم امام معصوم(ع)، سهم سادات و ساير مستحقين خمس مانند ابن السبيل، ايتام و مساكين و شرايط تعلق خمس به آنان بيان شده است. در همين زمينه، نويسنده به عدم اشتراط عدالت براي مستحقين خمس اشاره و حكم نقل و انتقال خمس و شرط اذن ولي فقيه در آن را نيز بيان كرده است. در پايان، احكام انفال و فروع فقهي مربوط به آن بيان شده است و احكام اراضي خراجيه، اراضي بي‌صاحب، ارث فردي كه وارث ندارد و ساير مصاديق انفال و احكام شرعي مرتبط با آنها به صورت مبسوط بيان و مستندات شرعي آنها ارائه شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1867
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما