10
مناهج اليقين في اصول الّدين اين كتاب، شرح مباني اصول عقايد شيعه اماميه و ادله عقلي و نقلي مبتني بر آن است. در اين اثر كه مجموعه‌اي كامل از اصول اعتقادي شيعه اماميه محسوب مي‌شود؛
نويسنده: علامه حلّي، حسن‌بن يوسف به كوشش بنياد پژوهشهاي اسلامي مشهد
ناشر: ستاد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
ناشر اصلي: مشهد
قطع: سلفون
تعداد صفحات: 524
نوبت و سال انتشار: نوبت دوم 1430 ق
قيمت: 70000
شابك: 1- 005- 971- 964- 978
چكيده:
اين كتاب، شرح مباني اصول عقايد شيعه اماميه و ادله عقلي و نقلي مبتني بر آن است. در اين اثر كه مجموعه‌اي كامل از اصول اعتقادي شيعه اماميه محسوب مي‌شود؛ ابتدا به بحث درباره اقسام معلومات و احكام كلي وجود و عدم پرداخته شده، سپس اقسام موجودات، اعم از قديم و حادث، اقسام موجودات حادث و احكام و مقدمات آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
توضيحات:
اين كتاب، شرح مباني اصول عقايد شيعه اماميه و ادله عقلي و نقلي مبتني بر آن است. در اين اثر كه مجموعه‌اي كامل از اصول اعتقادي شيعه اماميه محسوب مي‌شود؛ ابتدا به بحث درباره اقسام معلومات و احكام كلي وجود و عدم پرداخته شده، سپس اقسام موجودات، اعم از قديم و حادث، اقسام موجودات حادث و احكام و مقدمات آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده به بحث درباره احكام اجسام، اكوان، احكام حركت و سكون، احكام الوان(رنگ‌ها)، طعم ها، بوها، حرارت، بروردت، رطوبت، يبوست(خشكي)، صدا و برخي ديگر از كليات مربوط به موجودات مي‌پردازد. سپس به مباحث اعتقادي ارايه مي‌نمايد. در ابتداي مباحث اعتقادي نويسنده به بحث درباره ادله اعتقادي پرداخته و اقسام ادله صحيح و فاسد در اين زمينه را بررسي نموده است. بحث درباره اراده، كراهت، الم(درد)، لذت، شهوت، ادراك، ابصار و ساير موارد ادراكات، احكام اعراض، احكام فناي جسم، احكام اجسام فلكي و عنصري و خصوصيات و قواي نفس، احكام و ويژگيهاي عقل، احكام كم و كيف و ساير اقسام جواهر از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش كتاب است. در ادامه ساير احكام مربوط به موجودات مانند احكام علت و معلول، واحد و كثير و كلي و جزئي بيان شده است تا مقدمه‌اي براي اثبات واجب الوجود و بيان صفات حق تعالي باشد. در بحث از صفات واجب الوجود، صفاتي را كه خداوند متعال داراست و صفاتي را كه نمي‌توان به ذات حق تعالي نسبت داد؛ بيان شده است. پس از آن مباحث مربوط به عدل مطرح شده است. سپس علاّمه به بحث درباره تكليف بندگان در قبال خداوند، قاعده لطف، درد و رنج برخي از بندگان خدا و عوض دادن خداوند به آنان، قبض و بسط عمرها و فرا رسيدن مرگ انسانها و كم و زياد بودن روزي آنها و فلسفه اين امور پرداخته است. مبحث بعدي كتاب مربوط به اثبات نبوت عام و خاص است كه در آن نگارنده ضمن بيان معناي نبي و لزوم داشتن معجزه، به بررسي امكان بعثت و ضرورت آن، اثبات نبوت حضرت محمد(ص)، كيفيت اعجاز قرآن، وجوب عصمت انبياي الهي، افضليت انبياء از ملائكه و كرامات انبياء پرداخته است. بخش بعدي كتاب در مورد امامت و وجوب آن مي‌باشد كه در اين زمينه، نويسنده، نخست به بعضي از اقوال متكلمين در خصوص وجوب امامت اشاره مي‌كند وجوب نص بر تعيين امام را لازم دانسته و افضليت امام بر همه مردم را اثبات كرده است. نويسنده در مبحث پاياني كتاب به تجزيه و تحليل مبحث معاد پرداخته و امكان معاد، وجوب معاد، ماهيت ثواب و عقاب بندگان در قيامت، احباط و تكفير، عفو و بخشش بندگان، توبه و شفاعت پرداخته است و در انتها، عوامل سقوط عقاب و رهايي از جهنم و ساير احكام مربوط به وعد و وعيد مورد تجزيه و تحليل عقلي و نقلي قرار گرفته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1014
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما