0
قواعد فقه جزايي در اين پژوهش كه جهت استفاده دانشجويان و محققان رشته حقوق اسلامي نگاشته شده است؛ مقالاتي در مورد قواعد مهم فقهي مرتبط با حقوق جزا كه در حقوق كاربرد فراواني دارد و مي‌توان آنها را موضوعات قضايي و كيفري روز مقايسه نمود، ارائه گرديده است.
نويسنده: جمعي از پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامي رضوي
ويراستار: ويراستار ادبي :سجادي نژاد، سيدرضا ويراستار فني :سعيدي، جواد
ناشر اصلي: مشهد
قطع: شوميز
نوبت و سال انتشار: دوم 1388ش
قيمت: 30000
شابك: 09- 7673- 964- 978
چكيده:
در اين پژوهش كه جهت استفاده دانشجويان و محققان رشته حقوق اسلامي نگاشته شده است؛ مقالاتي در مورد قواعد مهم فقهي مرتبط با حقوق جزا كه در حقوق كاربرد فراواني دارد و مي‌توان آنها را موضوعات قضايي و كيفري روز مقايسه نمود، ارائه گرديده است.
موضوع: فقه و حقوق
توضيحات:
در اين پژوهش كه جهت استفاده دانشجويان و محققان رشته حقوق اسلامي نگاشته شده است؛ مقالاتي در مورد قواعد مهم فقهي مرتبط با حقوق جزا كه در حقوق كاربرد فراواني دارد و مي‌توان آنها را موضوعات قضايي و كيفري روز مقايسه نمود، ارائه گرديده است. در ابتداي كتاب، مقاله‌اي در مورد اصل قاعده فقهي و تاريخچه آن آمده است. و اهميت قواعد فقهي، تعريف قاعده فقهي و كاربرد‌هاي آن در فقه و حقوق بيان شده است. در اين مقاله، نگارنده همچنين به علل بحث از قواعد فقهي پرداخته و هدف از طرح چنين قواعدي را دستيابي به احكامي جزئي‌تر و تطبيق اين قواعد بر قواعد حقوقي و فقهي ديگر عنوان كرده است. وي در عين حال اين قواعد را در مقابل احكامي از فقه كه داراي نص خاص است حجت نمي‌داند و اين قواعد را برگرفته از كتاب، سنت، دليل عقلي و اجماع مي‌داند. وي اكثر قواعد فقهي را حاصل قواعدي اصولي مانند عام و خاص، مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ مي‌داند كه به مجموع آنها اجتهاد اطلاق مي‌شود. مقاله دوم تحت عنوان «قائده درأ» است كه در آن ضمن بررسي مستندات فقهي اين قاعده، مفردات آن بيان شده و مفهوم «درأ» و شبهه، اقسام شبهه به لحاظ متعلق و فاعل، موارد استناد فقها به قاعده «درأ» در شبهات حكميه و موضوعيه و بررسي ماهيت اين قاعده ارائه گرديده است، در مقاله بعدي به بررسي تطبيقي قاعده تجري و جرم عقيم و محال پرداخته شده و ديدگاه‌هاي مختلف در حوزه تعلق تجري بر يك عمل شرعي و ديدگاه اصوليون و ادله طرفداران آموزه ضرورت كيفر بر تجري از قبيل اجماع و بناي عقلاء وادله طرفداران آموزه نفي كيفر بر تجري مانند شيخ مرتضي انصاري تبيين گرديده است. در همين راستا، نگارنده نظريه‌هاي كلي در مورد مجازات جرم محال و نسبت آن با قاعده تجري را بيان كرده است. وي همچنين نگاهي جرم شناسانه به مسأله تجري و ويژگي‌هاي جرم در فقه اسلامي و معيارهاي ارتكاب آن نموده است. تعزير و رابطه آن با امر به معروف و نهي ازمنكر عنوان مقاله بعدي كتاب است كه در آن مراحل عملي امر به معروف و نهي از منكر واذن حاكم و وجوب عقلي و شرعي آن بررسي شده است. در مقاله بعدي تحت عنوان «اضطرار عامل موجه يا رافع مسؤليت» نگارنده به بحث درباره ادله اضطرار در احكام شرعي از كتاب، سنت و عقل پرداخته و ويژگي‌هاي عوامل رافع مسؤليت در تكاليف فقهي و حقوقي را تبيين نموده است. قاعده استيمان يا همان پناهندگي نيز يكي ديگر از عناوين مقالات اين مجموعه است كه در آن نخست مدارك قرآني، روايي و سيره‌اي و اجماع فقهاي شيعه اماميه در مورد مفاد قاعده و اثبات آن ارائه شده است. و سپس با توجه به نمونه‌هايي از عقود انجام شده توسط پيامبر اسلام در مورد امان دادن به انواع گروهها و فرقه‌ها، شرايط عقد استيمان به‌ويژه اينكه يك طرف عقد بايد همواره پيامبر يا امام معصوم (ع) و شخص داراي اذن عام يا خاص از جانب آنان باشد به تفصيل بيان شده است. بررسي فقهي قاعده اجتماع سبب و مباشر در دعاوي كيفري، جايگاه دفاع مشروع در فقه وحقوق، شرح قاعده «لاقُوَد» در مسأله قصاص، شرح مفاد و ادله قاعده «لا يبطل دم امريء مسلم» يا همان قاعده حمايت از شخص بزه ديده در حقوق اسلامي عناوين مقالات بعدي اين كتاب است كه نگارندگان آنها از منظري فقهي و حقوقي به بحث درباره اين قواعد پرداخته‌اند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 5368
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما