10
نظريه اسلامي تعليم و تربيت
نويسنده: علم الهدي، جميله
ناشر: دانشگاه امام صادق عليه السلام
ناشر اصلي: تهران
قطع: گالينگور
تعداد صفحات: 519
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 70000
شابك: 2-89-7746-964-978
چكيده:
بررسي مباني وجودشناسي، معرفت شناسي، و انسان شناسي تعليم و تربيت و چالش‌هاي اساسي فلسفي نظام تعليم و تربيت در اسلام است. در اين پژوهش ضمن بيان مفهوم تعليم و تربيت اسلامي، تلازم مباني هستي شناختي و اسلام شناختي تعليم و تربيت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
موضوع: فلسفه تعليم و تربيت
توضيحات:
بررسي مباني وجودشناسي، معرفت شناسي، و انسان شناسي تعليم و تربيت و چالش‌هاي اساسي فلسفي نظام تعليم و تربيت در اسلام است. در اين پژوهش ضمن بيان مفهوم تعليم و تربيت اسلامي، تلازم مباني هستي شناختي و اسلام شناختي تعليم و تربيت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. و نگرش و نظريه‌هاي مختلف در مورد ابعاد عملي تعليم و تربيت و مستندات قرآني و روايي آن ارائه شده است. نگارنده، نخست به مباني وجودشناسي تعليم و تربيت اسلامي اشاره كرده است. و با توجه به مباحثي مانند اصالت وجود وحدت تشكيكيه وجود، امكان فقري، وحدت شخصيه وجود، حركت جوهري، واجب الوجود و جهات موجودات را مورد بحث قرار داده و از منظري قرآني به مبحث وجود شناسي پرداخته است و رابطه علي و معلولي ميان خدا و جهان و رابطه ظهوري جهان با خداوند را بررسي نموده است. آنگاه به مباني انسان شناختي نظام تعليم و تربيتي اسلام اشاره كرده و ضمن بررسي حقيقت انسان، حركت انسان به سوي كمال و وحدت ساختار انسان به تبيين آزادي انسان پراخته است. و جايگاه ويژه انسان در جهان هستي و وحدت نوعي انسان و وحدت نفسي او و غايت و سرنوشت نهايي انسان در جهان آخرت را از ديدگاه قرآن كريم بررسي نموده است. در ادامه، نگارنده به تبيين مباني معرفت شناختي تعليم و تربيت انساني پرداخته است و ضمن بيان بداهت علم و تجرد آن نسبت بين علم حصولي و حضوري و رابطه انسان با عقل فعال و اتحاد علم و عالم را بررسي نموده است. آنگاه از منظري قرآني روش‌هاي كسب علم را بيان كرده و اعتبار علم و چرخه تعقل در انسان را از ديدگاه قرآن توضيح داده است. نويسنده، معيار بحث‌هاي معرفت شناسي خود را بر اساس مباني وجود شناسي و معرفت شناسي حكمت متعاليه قرار داده و ديدگاه هاي صدرالمتألهين را در تعليم و تربيت اسلامي برجسته نموده است. مباني ارزش شناسي تعليم و تربيت اسلامي و خاستگاه وجودشناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي ارزش‌ها از مباحث بعدي كتاب است. كه نويسنده در اين بحث نيز از منظري قرآني به تبيين ارزش‌هاي اخلاقي در تعليم و تربيت اسلامي پرداخته و ديدگاه هاي تعليم و تربيت غربي با اسلامي را از لحاظ معيار ارزش‌ها با يكديگر مقايسه نموده است. در فصل بعدي كتاب، نويسنده به تبيين ماهيت تعليم و تربيت بر اساس مفهوم تقوي و ذكر پرداخته و نقش آن در تعليم و تربيت را بررسي نموده است. چالش‌هاي فلسفي تعليم و تربيت مانند تجزيه گرايي، عينيت گرايي، خودبنيادي و اومانيسم عنوان مباحث بعدي كتاب است كه در آن نويسنده به بررسي مشكلات فكري جهان غرب در زمينه تعليم و تربيت پرداخته است. در فصل هفتم كتاب رويكردهاي مختلف تعليم و تربيت و مباني وجودشناختي وحدت گرايي تشكيكي و همچنين نظريه كثرت گرا بيان پرداخته است. و نظريه‌هاي افرادي چون كوهن، هرست، ويتگنشتاين، دورتي، پوپر و ملاصدرا در زمينه مباني اثبات گرايانه، تأويل گرايانه و عمل گرايانه تعليم و تربيت باهم مقايسه شده است. اهداف و اصول تعليم و تربيت اسلامي و تدريجي بودن آن در تكوين هويت و شخصيت افراد جامعه از مباحث پاياني كتاب است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 4262
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما