0
تاريخ و روايت
عنوان لاتين: The History and Narrative Read
نويسنده: رابرتز ، جفري
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
ناشر اصلي: تهران
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 219
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1389ش
قيمت: 40000
شابك: 3-33-5574-600-978
چكيده:
تحقيقي در مورد پيوند بين روايت و تاريخ و تحليلي از فلسفه تاريخ روايي و كاركردهاي آن است . كتاب حاضر گزيده‌اي كامل از نظريه‌هاي تاريخ و روايت است و نويسنده سعي كرده است در اين كتاب نظريه‌هاي انديشمنداني را كه در حوزه هرمنوتيك تاريخ و نظريه‌هاي تاريخ و روايت، تحقيق كرده‌اند را گزينش كند و به تجزيه و تحليل اين نظريه‌ها بپردازد.
موضوع: فلسفه تاريخ
توضيحات:
تحقيقي در مورد پيوند بين روايت و تاريخ و تحليلي از فلسفه تاريخ روايي و كاركردهاي آن است . كتاب حاضر گزيده‌اي كامل از نظريه‌هاي تاريخ و روايت است و نويسنده سعي كرده است در اين كتاب نظريه‌هاي انديشمنداني را كه در حوزه هرمنوتيك تاريخ و نظريه‌هاي تاريخ و روايت، تحقيق كرده‌اند را گزينش كند و به تجزيه و تحليل اين نظريه‌ها بپردازد. تا با نگاهي انتقادي به فلسفه تاريخ، ابعاد مختلف تاريخ روايي و تاريخ داستاني را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد . اين كتاب از هشت مقاله تشكيل شده است: در مقاله اول تحت عنوان « روايت و تاريخ : توضيح و شناخت » به رابطه تاريخ‌باوري و نسبت فرهنگي در مطالعات تاريخي و نسبت بين روايت و تاريخ پرداخته شده و روند روايت‌گري در تاريخ‌نگاري و تاريخ‌نگاري در داستان‌سرايي و روايت‌گري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در مقاله دوم تحت عنوان « متن تاريخي به مثابه فرآورده‌اي ادبي » به بررسي مشكلات ادبي متون تاريخي پرداخته است. و نويسنده اموري را كه يك مورخ حرفه‌اي بايد آنها را رعايت كند تا قصه، رمان يا هرگونه يادداشت تاريخي وي در مخاطبان خويش تأثيرگذار باشد را بررسي نموده است . « روايت و فهم تاريخي » عنوان مقاله بعدي است كه در آن به چيستي داستان و نسبت بين آن و تاريخ و روايت تاريخي پرداخته شده است. و توضيحاتي درباره فهم تاريخي از داستان و ماهيت تاريخ داده شده است. در مقاله چهارم تحت عنوان « طرح اندازي تاريخي و مسأله حقيقت » به بررسي رابطه بين حقايق جهان با روايت تاريخي ذكر شده پرداخته شده است . در اين زمينه اختلاف نظر انديشمندان در اين كه روايت‌هاي تاريخي همواره حقيقت را آن‌چنان كه هست منعكس مي كنند مطرح شده و نمونه‌هايي از حقايق اتفاق افتاده در دوران حكومت نازيسم ذكر گرديده است . از نظر نگارنده الگوهايي كه در داستانهاي مربوط به عملكرد نازيسم مطرح شده حاكي از فرهنگ غالب در آن زمان است اما واقعيت‌هاي تاريخي آن عصر را موشكافي نمي‌كند. به عنوان مثال وي معتقد است واقعه هولوكاست كه مربوط به دوران حكومت نازيسم است به دقت در نقل‌ها و داستان‌هاي تاريخي مشخص نمي‌كند كه هيتلر چه بر سر يهوديان آورده است تنها در اين داستان‌ها و روايت تاريخي ما مشاهده مي‌كنيم كه آلمان همه جا به مثابه گربه ، يهوديان مانند موش و لهستاني‌ها مانند خوك تصوير شده‌اند كه در اين زمان يك تراژدي ضد يهود شكل مي‌گيرد و ميليون‌ها يهودي قرباني ديكتاتوري هيتلر مي‌شوند . مقاله پنجم تحت عنوان « شش نهاده درباره فلسفه روايت‌باور تاريخ » است كه در اين مقاله تفسيري فلسفي از روايت تاريخي و ابعاد آن مطرح مي‌شود و رابطه بين فلسفه با روايت تاريخي تبيين مي‌گردد . در مقاله ششم تحت عنوان « روايت و شناخت تاريخي با مشخص كردن تكليف داستان » باز هم نقش داستان تاريخي در واكاوي يك واقعيت تاريخي و ارائه شناختي از آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ميزان انعكاس حقايق تاريخي توسط داستان مورد ارزيابي قرار گرفته است . « ساختار روايت » عنوان مقاله بعدي است كه در آن ضمن تعريف روايت تاريخي به اقسام روايت و داستان ، مفهوم توضيح روايي ، عامل‌هاي روايي ، شرح روايي ، هويت‌هاي روايي و وقايع تاريخي بيان شده و از دو منظر مسأله محور و روايي به تاريخ و ساختار روايي آن نگريسته شده است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1798
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما