0
مباني خداشناسي استدلالي كتاب حاضر مجموعه‌اي از دروس و جلسات دانشجويي مؤلف در دوران پيش از انقلاب اسلامي ايران است. از اين رو متأثر از فضاي فكري و فرهنگي آن زمان مي باشد . نگارنده، سعي كرده است مسايل پيچيده فلسفي را تا حد ممكن به زبان ساده بيان كند
نويسنده: سادات ، محمد علي
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
ناشر اصلي: كتاب حاضر مجموعه‌اي از دروس و جلسات دانشجويي مؤلف در دوران پيش از انقلاب اسلامي ايران است. از اين رو متأثر از فضاي فكري و فرهنگي
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 148
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 16000
شابك: 3-238-476-964-978
چكيده:
كتاب حاضر مجموعه‌اي از دروس و جلسات دانشجويي مؤلف در دوران پيش از انقلاب اسلامي ايران است. از اين رو متأثر از فضاي فكري و فرهنگي آن زمان مي باشد . نگارنده، سعي كرده است مسايل پيچيده فلسفي را تا حد ممكن به زبان ساده بيان كند و استدلال‌هاي فلسفي مبتني بر خداشناسي را براي تحكيم عقايد خوانندگان به آنها انتقال دهد و از آيات و روايات نيز كمك گيرد.
موضوع: فلسفه
توضيحات:
كتاب حاضر مجموعه‌اي از دروس و جلسات دانشجويي مؤلف در دوران پيش از انقلاب اسلامي ايران است. از اين رو متأثر از فضاي فكري و فرهنگي آن زمان مي باشد . نگارنده، سعي كرده است مسايل پيچيده فلسفي را تا حد ممكن به زبان ساده بيان كند و استدلال‌هاي فلسفي مبتني بر خداشناسي را براي تحكيم عقايد خوانندگان به آنها انتقال دهد و از آيات و روايات نيز كمك گيرد. وي نخست به منطق و نوع تفكر منكران خداوند اشاره كرده و استدلال‌هاي آنان را در مورد انكار وجود خداوند بيان كرده است . از نظر نويسنده پيشرفت علم و دانش در غرب باعث گستاخي دانشمندان در مورد انكار خداوند شده است. از اين رو بر جهالت آنان نسبت به امور غير مادي افزوده است . وي دو چهره متناقض از علم بشري ارائه كرده كه بر اساس آن از يك جهت بر دانش بشر در عرصه هاي فيزيكي و طبيعي افزوده شده و از طرف ديگر بر جهل او نسبت به ماوراي طبيعت به ويژه خداوند متعال اضافه شده است. وي در اين زمينه به تعابيري از برخي دانشمندان فيزيك و علوم تجربي در غرب در مورد انكار خداوند اشاره كرده و اين نوع طرز تفكر نسبت به خداوند و متافيزيك را واپس‌گرايانه دانسته است . وي در نقد ساينتيسم و علم گرايي افراطي به عدم كشف مسايل فراواني درباره همين كره خاكي و قوانين حاكم بر آن اشاره كرده و بشر كنوني را حتي در مورد طبيعت و قوانين فيزيكي حاكم بر آن نيز جاهل توصيف كرده است . وي معتقد است بشري كه هنوز نتوانسته به ياري علم و دانش خويش به ماهيت حقيقي جهاني كه در آن زندگي مي كند پي ببرد؛ چگونه مي تواند در مورد حقايق متافيزيك به راحتي زبان به انكار گشوده و از نامحسوسات سخن بگويد ؟! وي همچنين به گوشه هايي ديگر از ناتواني بشر امروزي در كشف حقايق فوق طبيعي اشاره كرده و تنها دليل آنان در انكار خداوند را غير تجربي و غير حسي بودن او دانسته و اين نوع طرز تفكر را كه آدمي براي كشف حقيقت خويش تنها بر حواس خود تكيه كند را بزرگترين ناتواني بشر امروزي تلقي كرده است . وي مرزهاي معرفت حسي را بسيار محدود ارزيابي كرده و اشعاري از شاعران معروف در مورد ناتواني حس براي كشف معارف فوق طبيعي نقل كرده است . وي در ادامه به تبيين مفهوم خداوند در فلسفه مادي پرداخته و اين ديدگاه را كه خداوند بايد موجوديت خارجي و علت مادي داشته باشد را رد كرده است و مبناي آن را ماترياليسم فلسفي دانسته كه بر اساس آن هيچ پديده اي بدون علت مادي متصور نيست و هر موجودي قائم به موجودي قوي‌تر از خود در خارج است . وي تبيين مسايل مربوط به خداشناسي را تنها در مكتب عقل و وحي امكان‌پذير دانسته و در اين راستا به مناظره امام صادق (ع) با يك طبيب هندي در مورد وجود خداوند اشاره نموده است . نويسنده، در ادامه، نظري به منطق متافيزيك و مباني استدلال منطقي افكنده و دلايل طرفداران منطق تعقلي را بررسي نموده است. وي نسبت بين علم و فلسفه را نيز بررسي نموده و فلسفه مادي‌گرا و عقل‌گرايي افراطي (راسيوناليسم) را نيز قادر به تبيين مباحث خداشناسي ندانسته است . وي تنها تبيين كننده حقيقي مسايل مربوط به خداشناسي را آيات قرآن كريم و سخنان روشن‌گرانه معصومين (ع) و در رأس آنان امام اميرالمؤمنين علي (ع) دانسته و نمونه هايي از سخنان آنان را در اين زمينه نقل كرده و آن را فلسفه الهي ناميده است . وي همچنين توضيحاتي در مورد قانون عليت داده است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1902
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما