10
رفعت حكمت. انديشه نامه آيه الله علامه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني
نويسنده: بكوشش اردستاني ، محمد علي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
ناشر اصلي: تهران
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 504
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
چكيده:
در اين اثر مجموعه مقالاتي كه در كنگره بزرگداشت علامه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني در مورد افكار و انديشه هاي فلسفي ايشان، ارائه شد، گرد آوري شده است . در اين مجموعه هفده مقاله در تبيين و تحليل آراء و نظرات خاص علامه قزويني در موضوعات گوناگون ديني ، فلسفي، عرفاني و كلامي نگاشته شده كه حكايت از عمق ديدگاه‌هاي فلسفي و منزلت علمي سيد ابوالحسن رفيعي قزويني دارند.
موضوع: فلسفه اسلامي
توضيحات:
در اين اثر مجموعه مقالاتي كه در كنگره بزرگداشت علامه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني در مورد افكار و انديشه هاي فلسفي ايشان، ارائه شد، گرد آوري شده است . در اين مجموعه هفده مقاله در تبيين و تحليل آراء و نظرات خاص علامه قزويني در موضوعات گوناگون ديني ، فلسفي، عرفاني و كلامي نگاشته شده كه حكايت از عمق ديدگاه‌هاي فلسفي و منزلت علمي سيد ابوالحسن رفيعي قزويني دارند. در نخستين مقاله، گوشه هايي از زندگاني و شخصيت علمي سيد ابوالحسن رفيعي قزويني و روش ايشان در تحصيل و تدريس، خضوع و خشوع ايشان در قبال علم و علما، توسل ايشان به ائمه معصومين(ع) و معرفي آثار و تاليفات فلسفي وي مطرح شده است. اثبات عقلي رجعت عنوان مقاله بعدي است كه در آن به اثبات وقوع رجعت با استفاده از دلايل عقلي و ادله فلسفي اثبات كننده معاد پرداخته شده و ديدگاه‌هاي علامه رفيعي قزويني در اين زمينه منعكس گرديده است. در مقاله بعدي نيز به نقد و بررسي شبهات مربوط به رجعت از ديدگاه علامه قزويني پرداخته شده و به پانزده پرسش مهم در اين مورد پاسخ داده شده است . ايضاح و اثبات عقلي معراج، عنوان مقاله بعدي است كه در آن استدلال‌هاي علامه رفيعي در مورد معراج مطرح شده است . در ادامه ره آوردها و مشهودات معراج به عنوان مقاله اي ديگر برخي از زواياي فكر فلسفي و عرفاني علامه رفيعي قزويني را در مورد ابعاد مختاف معراج مطرح مي‌نمايد . اذان و نماز جماعت و فلسفه تشريع آنها در جريان معراج مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ديدگاه‌هاي علامه رفيعي قزويني در اين باره منعكس شده است . در ادامه مقاله اي تحت عنوان «حقيقت شب قدر و اختلاف آن به حسب اختلاف آفاق» ارائه شده كه در اين مقاله نيز از منظري فلسفي و فقهي تفاوت افق شب قدر در مناطق مختلف جهان از ديدگاه علامه رفيعي قزويني بررسي شده است. وجود رابط و رابطي عنوان مقاله بعدي است. كه در اين مفاله ديدگاه‌هاي محقق دواني. صدرا لمتالهين و علامه رفيعي قزويني در مورد ماهيت وجود رابط در هليه مركبه يا جريان قاعده فرعيه در محمول با يكديگر مقايسه گرديده است. پارادوكس مواد ثلاث در منطق و فلسفه و ديدگاه ايجي قوشجي، مير سيد شريف، ملا صدرا و علامه رفيعي قزويني در اين زمينه از مقالات بعدي كتاب است كه در اين مقاله نيز برخي از شبهات مربوطه پاسخ داده شده است. حدوث دهري عنوان مقاله بعدي است كه تفسير خاص علامه رفيعي قزويني در اين زمينه مطرح و نظريات وي با حكيم سبزواري و ميرداماد مقايسه گرديده است . حركت جوهري نيز عنوان مقاله بعدي است . در اين مقاله مقدمات بحث حركت جوهري و مفهوم و براهين آن مطرح شده و ديدگاه‌هاي علامه رفيعي قزويني در اين زمينه بيان گرديده است . حقيقت عقل و اتحاد عاقل و معقول عنوان دو مقاله بعدي است كه در آن براهين مبتني بر اتحاد عاقل و معقول و چيستي عقل و مراتب آن از منظر علامه رفيعي قزويني بيان گرديده است. مقاله بعدي تحت عنوان توحيد واجب الو جود به يحث درباره مقايسه نظريه ملاصدرا بر استدلال‌هاي مشهور در اين باره با ديدگاه‌هاي علامه رفيعي قزويني پرداخته شده است. وحدت وجود. اسفار اربعه ، كمال انسان و انسان كامل و ترجمه شرح دعاي سحر علامه رفيعي قزويني و ديدگاه‌هاي وي در مورد وحدت وجود ، اسفار اربطه و انسان كامل ار مباحث پاياني اين كتاب است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1390
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما