1
القرآن و العهدين
نويسنده: الشيخ ، علي
ناشر: مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
ناشر اصلي: قم
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 239
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 36000
شابك: 9-07-5582-600-978
چكيده:
در اين اثر با رويكردي تطبيقي به مباحث اعتقادي كلامي مطرح شده در قرآن كريم و كتاب‌هاي انجيل و تورات پرداخته شده است . نگارنده سعي كرده است ضمن شناخت اجمالي از خصوصيات و محتواي كتاب مقدس و قرآن كريم، نصوص اين دو را با هم مقايسه نمايد و معارف موجود در آنها را تطبيق كند و صحت و سقم برخي از عقايد مسيحيت و يهوديت را مورد ارزيابي و تحقيق قرار دهد .
موضوع: كلام
توضيحات:
در اين اثر با رويكردي تطبيقي به مباحث اعتقادي كلامي مطرح شده در قرآن كريم و كتاب‌هاي انجيل و تورات پرداخته شده است . نگارنده سعي كرده است ضمن شناخت اجمالي از خصوصيات و محتواي كتاب مقدس و قرآن كريم، نصوص اين دو را با هم مقايسه نمايد و معارف موجود در آنها را تطبيق كند و صحت و سقم برخي از عقايد مسيحيت و يهوديت را مورد ارزيابي و تحقيق قرار دهد . هدف وي از اين كار آن است كه منزلت اين كتاب‌ها را از لحاظ وحياني بودن و در برداشتن معارف توحيدي و ساير اعتقادات مشترك در اديان مختلف مشخص نمايد و جايگاه بلند و رفيع قرآن را نسبت به كتاب مقدس تبيين كند . وي همچنين قصد دارد برخي از تحريف‌ها و عقايد انحرافي را كه در كتب عهد قديم و عهد عتيق و به طور كلي در كتاب مقدس وجود دارد را تبيين كند و سلامت قرآن كريم را از تحريف و عقايد باطل اثبات نمايد . از اين رو وي ابتدا به معرفي اجمالي كتاب مقدس و تقسيم آن به دو عهد قديم و جديد پرداخته و مشخصات كتاب مقدس مانند لغات و نوع نص موجود در آن را بررسي نموده است و ترجمه هاي به جاي مانده از اين كتاب را معرفي كرده است . آنگاه اقسام اسفار و كتاب‌ها و تقسيم بندي‌هاي موجود در آن را بيان نموده و حقيقت و ماهيت وحي و اقسام آن در عهدين را تبيين كرده است . نويسنده، در ادامه به شرح مباحث مطرح شده در عهد قديم و اسفار پنجگانه آن كه منسوب به موسي (ع) است ، پرداخته و ديگر اسفار مندرج در عهد قديم مانند سفرشيوع ، سفر قضاء ، سفر راعوت ، سفر صموئيل ، سفر ملوك ، سفر اخبار ايام ،سفر عزرا ، سفر نحميا ، سفر استير ، سفر ايوب ، سفر مزامير ، سفر امثال ، سفر جامعه و ساير اسفار كه برخي جنبه تاريخي و برخي ديگر از آنها سخنان حكمت آميز بوده است را توصيف كرده است . در همين زمينه به معرفي تلمود يا همان تورات شفاهي و ويژگي‌هاي آن پرداخته و سپس به توصيف عهد جديد و معرفي اناجيل چهارگانه (انجيل متي ، انجيل مرقس ، انجيل لوقا و انجيل يوحنا) و سفرها و رسايل مندرج در كتاب عهد جديد پرداخته است ، در بخش دوم كتاب، نويسنده به توصيف قرآن كريم و تقسيم بندي آيات و سوره هاي آن پرداخته و برخي از معارف ناب قرآني مانند توحيد در ذات و صفات و توحيد در افعال، را در قرآن و عهدين با هم مقايسه نموده و برتري قرآن نسبت به عهدين در معارف توحيدي را اثبات كرده است . در همين زمينه، نويسنده به عقيده تثليث يا ثالوث در عهد جديد اشاره كرده و بطلان اين عقيده را از منظر قرآن بررسي نموده است. در فصول بعدي كتاب، نويسنده به مقايسه آموزه هايي ديگر در قرآن و عهدين مانند اعتقاد به نبوت و رسالت انبياي الهي اشاره كرده و بشارت به نبوت پيامبر اسلام در تورات و انجيل را از منظري قرآني بررسي نموده است . بررسي تطبيقي شريعت و مفهوم و ويژگي‌هاي آن در قرآن و عهدين و بيان وجوب خلافت و امامت در همه اعصار و خالي نشدن زمين از ولي خدا در معارف قرآني، اعتقاد مسيحيان و يهوديان درباره منجي موعود و مقايسه اين اعتقاد با اعتقاد مسلمانان ، مقايسه آيات قرآني با مفاد عهدين در مورد فراگير شدن دين در آخرالزمان و مقايسه ديدگاه‌هاي مسيحيان و مسلمانان در مورد نزول مسيح (ع) در آخرالزمان از ديگر مندرجات مهم مطرح شده در اين كتاب است . نگارنده بر اين باور است كه قرآن كريم مؤيد كتاب مقدس است اما كتاب مقدسي كه مؤيد پيامبر آخرالزمان و آوردن دين نهايي خداوند توسط اوست نه كتاب مقدسي كه امروزه در دست يهوديان و مسيحيان است و برخي از حقايق موجود در كتاب مقدس حقيقي از آن حذف شده است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1591
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما