10
بررسي مباني فلسفي، اخلاقي، كلامي و آثار عملي فمينيسم
نويسنده: دولتي، غزاله حسيني اكبرنژاد، هاله حسيني اكبرنژاد، حوريه
ناشر: دفتر نشر معارف
ناشر اصلي: تهران
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 344
نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1388ش
قيمت: 38000
شابك: 3- 199- 531- 964- 978
چكيده:
در اين پژوهش از ابعاد مختلف اخلاقي، فلسفي و كلامي به نقد تفكر فمينيسم پرداخته شده است. اين كتاب در دو بخش ارائه شده است؛ در بخش اول، مباني نظري فمينيسم با رويكرد فلسفي، اخلاقي و كلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر چند با توجه به حجم كتاب نمي‌توان به همه مسايل اين مباني با رويكردهاي مختلف آن به تفصيل اشاره نمود.
موضوع: فلسفه و كلام
توضيحات:
در اين پژوهش از ابعاد مختلف اخلاقي، فلسفي و كلامي به نقد تفكر فمينيسم پرداخته شده است. اين كتاب در دو بخش ارائه شده است؛ در بخش اول، مباني نظري فمينيسم با رويكرد فلسفي، اخلاقي و كلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر چند با توجه به حجم كتاب نمي‌توان به همه مسايل اين مباني با رويكردهاي مختلف آن به تفصيل اشاره نمود. از آنجايي كه مباني نظري، فلسفي، اخلاقي و كلامي در بحث از فمينيسم به شدت در هم تنيده و با يكديگر مرتبط هستند؛ به نحوي كه جداسازي اين مباني از يكديگر در نگاه اول امري نامعقول به نظر مي‌رسد؛ اين در حالي است كه طرح اين سه مبنا به‌طور همزمان و در كنار يكديگر توانايي يك بحث همه جانبه در مورد هر مبنا را از نويسنده سلب مي‌كند. از اين رو نگارنده، آميخته‌اي از ديدگاه هاي نظري در طيف مذكور را در نقد مباني فمينيسم مطرح كرده است. در همين بحث از كتاب، نگارنده رويكردي تاريخي به شكل‌گيري تفكرات فمينيسم داشته و فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته در اين زمينه را بررسي نموده است. در بخش دوم كتاب، آثار عملي فمينيسم مورد بررسي قرار گرفته است. چرا كه فمينيسم در جوامع مختلف خصوصاً كشورهاي غربي كه خاستگاه اصلي آن است، به حيطه عمل كشانده شده و بالطبع آثار و پيامدهاي خاص خود را حتي در جزئي‌ترين ابعاد زندگي بشر نمايانده است. همين مهم سبب شده است؛ كه برخي متفكران و انديشمندان غربي در راستاي نقد وتحليل آثار فمينيسم دست به قلم برند وديدگاه خود را در ارتباط با چگونگي انطباق اين انديشه‌ها با خواست‌ها ونيازهاي حقيقي زنان در عرصه زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي ابراز نمايند، زيرا جريان فمينيسم چنان با شتاب و قدرت در مسير از ميان برداشتن همه موانع موجود و هر آن چيزي كه از سوي فمينيست ها به عنوان باورها و سنت هاي غلط، تربيت نادرست و يا ناآگاهي و جهل از آن ياد مي‌شود، حركت مي‌كند؛ كه گاه اين سؤال جدي ـ حتي از سوي كساني كه خود را به نحوي مدافع حقوق زنان مي‌دانند ـ مطرح شده است؛ كه در جريان خروشان و پرتلاطم فمينيسم جايگاه حق انتخاب زنان در شئون مختلف زندگي آنها كجاست؟ در اين بخش از كتاب، همچنين به نقش محوري خانواده در تنظيم و تعديل مناسبات فردي و اجتماعي زندگي انسانها از يك سو و داعيه‌داران فمينيسم در ارائه راهكارها و الگوي نوين در خصوص نقش زنان در خانواده از سوي ديگر پرداخته شده است. هدف از ارائه بخش دوم كتاب، مروري هر چند اجمالي بر برخي از نظرات مطرح شده در غرب مي‌باشد كه هر يك از جنبه‌اي به تحليل و نقد آموزه‌هاي فمينيسم و چگونگي تحقق در صحنه اجتماع و زندگي خانوادگي افراد پرداخته است. ارايه توصيفي از موج اول، دوم و سوم فمينيسم و زمينه‌هاي ظهور هر يك از اين امواج و تحليلي از آزادي و ليبراليسم به عنوان يكي از شالوده‌هاي اصلي تفكرات فمينيسم از ديگر مندرجات اين كتاب مي‌باشد. به نظر مي‌رسد نگارندگان به خوبي توانسته‌اند نقدي منصفانه و به دور از تعصب از تفكرات فمينيستي ارايه دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1610
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما