سياست در تركيه و برآمدن حزب عدالت و توسعه/استراتژي رهبري و نهادسازي حزب عدالت و توسعه از سال 2002 بر مسند قدرت تكيه زده است. اين كتاب اولين تحليلي است كه به تفصيل برآمدن و بسط اين حزب را از ريشه هاي اسلاميش تا زمان به قدرت رسيدن تبيين مي نمايد و به طور ويژه، پويايي ها و ساختار داخلي آن را مد نظر قرار مي دهد.
عنوان لاتين: Turkish Politics and the Rise of the AKP/Dilemmas of institutionalization and leadership strategy
نويسنده: اردا كن كمباراچيباشي Arda Can Kumbaracibasi
ناشر: Routledge
نوبت و سال انتشار: 2009

توضيحات:
حزب عدالت و توسعه از سال 2002 بر مسند قدرت تكيه زده است. اين كتاب اولين تحليلي است كه به تفصيل برآمدن و بسط اين حزب را از ريشه هاي اسلاميش تا زمان به قدرت رسيدن تبيين مي نمايد و به طور ويژه، پويايي ها و ساختار داخلي آن را مد نظر قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه حزب عدالت و توسعه، پس از شكل گيريش در سال 2001، بيش از هر حزب اسلامي ديگري در طول تاريخ جمهوري تركيه موفقيت حاصل نموده است. نويسندة اين كتاب با تكيه بر مصاحبه ها و تحليل داده هاي كمي برگرفته از منابع دست اول و دست دوم، به بررسي ويژگي هاي سازماني ، ساختار قدرت داخلي، حاميان انتخاباتي، استراتژي و رهبري اين حزب در بستر فضاي سازماني - منجمله مرام نامه، اعضاي صاحب نفوذ و بازيگران بين المللي- آن مي پردازد. اين كتاب به جاي آنكه تحليلي ساده از وضعيت سياست و احزاب در تركيه ارائه دهد، در مطالعة خود از نظريات و الگوهاي كلاسيك بهره مي گيرد. به واقع نويسنده با تمركز بر مفهوم نهادسازي و دو بعد اصلي آن، خودمختاري و سامان مندي، به طور بديعي هم پژوهشگران را در مطالعة تجربي حزب "عدالت و توسعه" و سياست امروز در تركيه ياري مي رساند، و هم خوانندگان را با نظريه هاي مربوط به سازماندهي احزاب آشنا مي سازد. فصول اصلي اين كتاب عبارتند از: 1- مقدمه؛ 2- چارچوب نظري؛ 3- مروري بر آثار منتشره در اين موضوع؛ 4- قوانين مربوط به احزاب سياسي و انتخابات؛ 5- بازيگران ذي نفوذ؛ 6- فضاي انتخاباتي؛ 7- سامان مندي و ساختار حزبي؛ 8- ايدئولوژ حزب؛ 9- نتيجه گيري. اين كتاب در 256 صفحه به چاپ رسيده است. اردا كن كمباراچيباشي، استاد علوم سياسي در دانشگاه كنت، در كانتربري بريتانياست. حوزة اصلي مطالعات وي، "پديدة اعتراض" و "سياست هاي اسلام گرايانه در تركيه" است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 2394
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما