دوشنبه 31 تير 1398   01:40:57
(سال رونق تولید)

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نقشه راه تمدن سازی اسلامی است

  • خلاصه :رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: در بین موضوعات متنوع مطرح شده در جهان، موضوع زنجیره تمدنسازی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری بیان شده بسیار جدی، حیاتی و مهم است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی در جمع مبلغان اعزامی ماه مبارک رمضان که به همت این دفتر برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: انقلاب ما در مسیر رسیدن به تمدن ایرانی ـ اسلامی است که 5 گام برای تشکیل این زنجیره نیاز است و انقلاب، تعریف منظومه حاکمیت در قالب نظامسازی، دولتسازی، جامعهسازی و تمدنسازی گامهای این زنجیره است.
وی افزود: تاکنون 2 گام این زنجیره طی شده و اکنون در میانه مرحله دولتسازی قرار داریم، منظور از این مرحله، ساخت بدنه دولت نیست چون در قانون پیشبینی شده و انجام میشود، بلکه منظور این است که نظام حاکم برای تأمین نیازهای مردم در تمامی حوزهها، الگوها و روشهایی داشته باشد که به هدف متعالی خود رسیده و آن را به کل جامعه و بخشها تسرّی دهد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: شبکه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره باید از رأس تا پایینترین درجات بر اساس مدار اصلی تفکر توحیدی شکل گیرد.  
وی بیان کرد: دولتسازی یکی از مهمترین قدمها و سختترین کارهاست، باید همه مراحل از متون دینی استخراج شود و معترف هستیم که هنوز برای خرده نظامها مانند اقتصاد، سلامت، حاکمیت و سیاسی، رفاه و غیره کار جدی نکرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی افزود: الگوی اقتصاد ما برخاسته از قرآن نیست، بلکه مدلی تجربه شده در جهان است که به مجلس ارائه شده و فقهای شورای نگهبان هم آن را در مغایرت با شرع ندیدند پس اجرا شد، قانون کار با وجود دارا بودن برخی اشکالات تصویب شد و هنوز اجرا میشود.
وی گفت: دولتسازی اسلامی یعنی اساتید حوزه علمیه الگوهای اصلی را از متن قرآن و فقه استخراج کنند و مسئولان تقنینی آن را قانون و در کشور اجرا کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: محصول چنین دولتسازی این است که تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم اسلامی میشود و به گام چهارم یعنی جامعهسازی اسلامی وارد میشویم؛ دولت اسلامی مقدمه شکلگیری جامعه اسلامی است و زمانی که در طولانی مدت جامعهای مانند ایران با سیستم اسلامی اداره شود، تمدن ایرانی ـ اسلامی شکل خواهد گرفت.
وی افزود: تمدن یعنی به حدی از بلوغ رسیده باشیم که شعاع اثرمان در کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد و این اثر باید برخاسته از آموزههای اسلامی در سرزمین جغرافیایی ایران باشد.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: نزدیک به 53 سند ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاههای مختلف ابلاغ شده اما بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهمترین اسناد می باشد که مستقیماً به مردم ابلاغ شده است.
وی با بیان این که پس از 4 دهه مردم این ظرفیت را پیدا کردهاند که هر یک ارزش یک دستگاه اجرایی را داشته باشد، گفت: سیاستهای کلی تاکنون در سطوح عالی به وزرا ابلاغ میشد و سند گام دوم نشان میدهد هر یک از مردم یک وزیر هستند. 
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: باید در 7 محور اخلاق و معنویت، علم و فناوری، سیاست خارجی، سبک زندگی و غیره ورود کرد و باید در این 7 محور، خرده تجربهها پدید آورد و آموزههای دینی را به بطن جامعه تزریق کرد.
وی افزود: کارهای مطالعاتی پیش از مرحله اجرایی هستند و هر یک از طلاب میدانی برای فعالیتهای اجرایی دارند لکن میتوان مدلسازی بر پایه مطالعات را انجام داد.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با بیان اینکه از رسانههای فضای مجازی باید بهترین استفاده را کرد، اظهار داشت: با مستند یازیِ خرده تجربهها باید دانشسازی کرده و قواعد علمی از آن خارج شود و در نهایت به اصول و نظریه میرسیم؛ غربیان از کف جامعه تجربه کسب کردهاند و با آزمون و خطا مدل استخراج کرده و به تولید دانش پرداختهاند.
وی با بیان این که تجربیات خود را بنویسید تا بتوانید مطالبهگری کنید، خاطرنشان کرد: آنها را به مقاله ISI تبدیل کنید تا در جهان دیده شود؛ در این زمینهها کم کاری شده و باید فکری برای آینده کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

ravabet.omomi@dte.ir
3717199999
025-371160
ایران قم میدان شهداء
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما