كتاب تغيير مخاطب در قرآن به يكي از موضوعات كليدي در ترجمه و تفسير قرآن كريم مي‌پردازد كه تاكنون مورد عنايت بايسته محققان و مترجمان قرار نگرفته است؛ به همين دليل كاستي‌هايي در برداشت و شيوه انتقال تغيير مخاطب در ترجمه‌ها و تفاسير قرآن به چشم مي‌آيد. اثر حاضر كوشيده ضمن بررسي تحليلي مقوله تغيير مخاطب و تعيين ساختار ويژه آن در نص كلام وحي و تبيين جايگاه آن نزد مخاطبان و صاحبان انديشه و واكاوي برخي از مهم‌ترين ترجمه‌هاي فارسي و انگليسي، معايب ساختاري و مفهومي ترجمه‌ها را شناسايي و در برگردان متن وحي به زبان‌هاي
يكشنبه 8 شهريور 1394 تغییر مخاطب در قرآن
نويسنده: شاهسوندی، شهره, خانه زاد، امید
ناشر: موسسه بوستان کتاب قم
ناشر اصلي: معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نوبت و سال انتشار: 1392
چكيده:
کتاب تغییر مخاطب در قرآن به یکی از موضوعات کلیدی در ترجمه و تفسیر قرآن کریم می‌پردازد که تاکنون مورد عنایت بایسته محققان و مترجمان قرار نگرفته است؛ به همین دلیل کاستی‌هایی در برداشت و شیوه انتقال تغییر مخاطب در ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن به چشم می‌آید. اثر حاضر کوشیده ضمن بررسی تحلیلی مقوله تغییر مخاطب و تعیین ساختار ویژه آن در نص کلام وحی و تبیین جایگاه آن نزد مخاطبان و صاحبان اندیشه و واکاوی برخی از مهم‌ترین ترجمه‌های فارسی و انگلیسی، معایب ساختاری و مفهومی ترجمه‌ها را شناسایی و در برگردان متن وحی به زبان‌های دیگر راهکارهای لازم را ارائه نماید.
موضوع: قرآنی

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما