فرهنگ نامه مؤلفان اسلامي نويسنده: گروهي از پژوهشگران چاپ: اول تاريخ :زمستان 1389 قطع: رحلي صفحه:936 قيمت :280000

كتاب پيش رو، شناسنامه علمي فرهيختگان و دانشمنداني است كه از صدر اسلام و در حوزه تمدن اسلامي، اثري علمي پديد آورده و در شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي و انتقال آ« به نسل هاي آينده نقش آفريده اند. با اينكه در معرفي اين نويسندگان، ابعاد مختلف شخصيتي آنان موردتوجه بوده، اما وجهه علمي ـ فرهنگي شان نمود بيشتري يافته است.

اين اثر، معرفي مؤلفان سه قرن نخست هجري را براساس ترتيب الفبايي دربر دارد و ذيل نام و نسب هر نويسنده، اطلاعات زيست نامه آن فرد، همانند خاستگاه، تاريخ ولادت، دوران دانش آموختگي، سفرهاي علمي، برخي استادان و شاگردان، فعاليت هاي سياسي ـ اجتماعي، تاريخ درگذشت و در نهايت، كتاب ها و آثار علمي او يكجا آمده است. اين معرفي نامه بر پايه داده هاي موجود در منابع پديد آمده، از اين رو در مورد شماري از نويسندگان كه گزارش منابع در مورد آنها اندك مي باشد، تنها اشاره اي كوتاه به نام و اثرشان شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

ورود به بخش كتابشناسي

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3222
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما