واحد اطلاع رسانی

مأموریت این واحد، مستندسازی و مفهومسازی و اطلاعرسانی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و ایجاد تعامل و همکاری با مراکز و مؤسسات فرهنگی و تبلیغی میباشد. جهت تحققّ این تکلیف ظرفیتهای ذیل در این واحد تعریف شده است:

1. دفتر بایگانی اسناد؛

2. پایگاه اطلاعرسانی رسالات.

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما