قطبی
1397/4/28 پنجشنبه رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان: اجراي فعاليت هاي قطبي بايد خلاقانه و با رويکرد هدايتگري انجام گيرد رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان با بيان اين که ما در شعب به هيچ وجه نگاه ستادي نداريم، گفت: دغدغه اصلي ما اجراي خلاقانه و تأثيرگذار مصوبات قطبي است.
به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين محمد قطبي، در نشست شوراي راهبري مديران دفتر تبليغات اسلامي که در دهکده وسف قم برگزار شد، اظهار داشت: ما در شعبه ها با تمام قوا تلاش مي کنيم تا در وسط ميدان به هر آن چه که مديران و اعضاي ستادي در قطب ها و ساير مراکز تصويب مي کنند جامه عمل بپوشانيم و رضايت مديران و اعضاي ستاد را جلب کنيم.
وي با بيان اين که  آنچه اتفاق مي افتد بر اساس صف بودن ما است و هيچ نگاه ستادي در شعب نداريم، گفت: دو بخش اصلي ما بخش آموزش و پژوهش است که بخش پژوهش مستقيما از آبشخور فکري و راهبردي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي آب مي خورد و لذا تمام پروژهاي ما قطبي است.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان ابراز کرد: در بخش آموزش هم با اهدافي که در سال هاي گذشته داشتيم ما گزينش خود از دانشگاه هاي ديگر را که از آن ها رشته داشتيم حذف کرديم و فقط تبديل به صف دانشگاه باقرالعلوم(ع) شده ايم و لذا قطبي بون ما در آموزش و پژوهش برخاسته از قطبي بودن اين دو عرصه ستادي در قم است که گزارش هايش را شنيديم.
وي با اشاره به سياست هاي حاکم بر فعاليت هاي شعبه اصفهان که در امتداد فعاليت هاي ستادي است، اظهار داشت: قدم اول اين است که وقتي در ميز مسأله اي شناسايي شد و براي حل آن طرحها و پروژه هايي تعريف شد براي ما هدف اصلي اين است که التزام قطعي و صد درصدي به آنچه ميز تصويب کرده است داشته باشيم.
حجت الاسلام والمسلمين قطبي افزود: ماهمه تلاش خود را ميکنيم که به اهداف ميز التزام داشته باشيم. دو قدم را در ادامهاش در شعبه دنبال کرده ايم و سعيمان اين بوده که دو اتفاق ديگر اضافه شود.
وي افزود: يکي اين که در ميدان عمل چاشني خلاقيت بايد اضافه شود و اگر امکان خلاقيت و ابتکار عمل در متن آن وجود داشته باشد ما خود را ملتزم مي دانيم که انجام شود و در همين راستا ما در سال گذشته شعار خلاقيت و نو آوري را انتخاب کرديم و اتفاق خوبي رقم خورد.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان با بيان اين که ما مواجه با نسل نو، خاص، پيچيده، شناور، سيال، خلاصه پسند و مبهمي هستيم که او را درک نمي کنيم، گفت: اگر چاشني خلاقيت را نداشته باشيم و متناسب با ابزار و امکانات روز پيش نرويم در آينده با آسيبي رو به رو مي شويم که ما جامعه را درک نمي کنيم و جامعه هم ما را درک نخواهد کرد.
وي افزود: سياست دوم ما در عمل به مصوبات قطب ها ارتقاء از سطح عامليت صرف به سطح تأثير گذاري و هدايت گري است؛ ما به جاي اين که خودمان عامل و متولي اجرا بشويم به تناسب فعاليت ها تشکل هاي مردمي و نهادهاي مرتبط و مجموعه هايي که در اين حوزه فعاليت مي کردند را پاي کار آورده ايم و با يک رقم اندک يک نهاد بيروني را در قالب مشارکت دراجراي اين طرح وارد کرده ايم.
حجت الاسلام والمسلمين قطبي افزود: در اين جا دو مزيت براي ما دارد؛ يکي اينکه ضريب تأثير فعاليت هاي ما توسعه پيدا ميکند و دوم اين که جريان خط فکري و نهادينه کردن مسأله براي تشکلهاي فعال فرهنگي شکل مي گيرد و دغدغه مسأله محوري ما منتقل مي شود به يک نهاد بيروني دفتر و او اين خط فکري را ادامه مي دهد؛ گاهي اوقات ما در مرحله بعدي حمايتي نمي کنيم ولي او چون درگير شده و دغدغه پيدا کرده مسأله را دنبال مي کند.
وي خاطرنشان کرد: سياست سومي را که اتخاذ کرده ايم اين است که پيوند با گروه هدف و مصرف کننده را تقويت کرده ايم؛ اين که ما محصول را توليد کنيم و به تأييد قطب برسد و بودجه نهايي هم واريز شود و در نهايت در يک قفسه کتاب قرار بگيرد مطلوب نيست؛ محصول بايد به دست مصرف کنند برسد و لازمه اين کار اين بود که يک سلسله فعاليت هايي صورت بگيرد  که ما اسم اين منطق را ترمينال فرهنگي گذاشته ايم.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان اظهارداشت: ترمينال فرهنگي يعني نقطه تعامل توليد و عرضه با تقاضا و مصرف؛ ترمينال کتاب، کتاب فروشي و يا پلتفرم هاي مجازي است، براي فيلم بايد يک عرصه ترمينالي فراهم کنيم، براي انيميشن و فعاليت هاي هنري و عيني هم همين طور؛ محصول بايد با يک منطقي پيش برود تا به دست مصرف کننده برسد.
وي تصريح کرد: اين موضوع همزمان شد با موضوع سياست هاي رسانه اي که به عنوان مارکت علمي و فرهنگي تصويب شد؛ امروز تمام فعاليت هاي شعبه اصفهان بدون استثناء بررسي شده است و انواع خروجي هاي علمي، فرهنگي، فناورانه، هنري و هر خروجي ديگري را که مي شود از آن ها گرفت را فهرست کرده ايم و در قالب يک سبد (سامانه بازنماي دستاوردهاي دفتر) در حال تکميل است و اين به نوعي مسير امتداد محصول تا مصرف کننده را در اختيار ما مي گذارد.
حجت الاسلام والمسلمين قطبي افزود: به تناسب محصول ما ميتوانيم به سمت لانچر ها، مارکت ها، ترمينال ها، عرصه هاي رؤيت پذير مثل نمايشگاه ها و فروشگاه ها برويم تا محصول به دست مصرف کننده برسد و بعد ها مي توانيم بازخورد بگيريم و تغييراتي را در محصول خود اعمال کنيم.
وي اظهار داشت: سياست ديگري که اتخاذ کرده ايم شبکه سازي و ايجاد شبکه هاي ارتباطي است به اين صورت که در درون دفتر محصولي که توليد کرده ايم بايد پيوندش را در بيرون از دفتر دنبال کنيم و اين کار نياز به شبکه سازي دارد و براي اين کار هم به ويژه که محصولات ما از جنس خدمات است چند شبکه را کليد زدهايم  از جمله شبکه معتمدين خانواده، شبکه مساجد دوستدار خانواده است، شبکه فضاي ارتباطات شهري به عنوان مدرسه محيطي است، و يکي هم شبکه رسانه اي عرفي است.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان با بيان اين که ما در حوزه دين داري مناسک زده شده ايم، افزود: اگر مناسک مديريت بشود و انديشه و تفکر در آن تسري پيدا کند به جاي تهديد تبديل به فرصت مي شود؛ بنابراين ما آيين ها و مناسک را يک رسانه ميدانيم، جشن تولد يک رسانه عرفي است، جشن تکليف سفره عقد و سفره هفت سين يک رسانه است و اين ها وقتي شبکه شد و متصل شد به ما مي توانيم خوراک فکري بدهيم و مشاوره و راهبرد و منطق بدهيم و در سطح جامه فعلايت کند.
وي اظهار داشت: آخرين سياست ما حمايت و ميدان دادن به تشکلهاي تبليغي طلبگي است؛ ما تمام مؤسساتي که  طلبه ها در اصفهان در قالب NGO ها ثبت کرده بودند را شناسايي کرديم و در درون دفتر هم گروه هاي تبليغي را شکل داديم و هر فعاليتي که در دفتر قرار است برون سپاري شود اولويت يک ما پيدا کردن مجري از ميان طلبه ها است و به خصوص طلبه هاييکه گروهي کار مي کنند.
حجت الاسلام والمسلمين قطبي با اشاره به برخي از فعاليت هاي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان ابراز داشت: رصد نو آوري هاي قرآني در کشوررا انجام داده ايم و 68 نوآوري را شناسايي کرده ايم که در قالب کتاب منتشر مي شود؛ خط فرميک را با عنوان يک مکتب جديد در مدرسه محيطي ايده پردازي کرديم و 35 نمونه اوليه را توليد کرديم و در جلسه اي که با هنرمندان داشتيم همه اذعان کردند که اين خط بازنماي فرهنگ ديني در سيماي شهر مي تواند باشد.
وي اظهارداشت: ما همچنين جشنواره نقاشي صداقت را داشتيم و تعدادي از هنرمندان حوزه نقاشي رابا موضوع صداقت درگير کرديم؛ جشنواره عکاسي را با موضوع «بازي، هم بازي و اسباب بازي» داشتيم که بيش از 2 هزار خانواده درگير بازي با فرزندان خود شدند و چند عکس شاهکار اتفاق افتاد. چند کتاب را در قالب  پرسش و پاسخ در عرصه بازي و هم بازي و اسباب بازي توليد کرديم.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان اظهارداشت:ما رصد فرهنگي اجتماعي مسألههاي استان اصفهان را با کمک اداره کل رصد انجام داديم و کار دقيق و عالمانه اي بود، مستند آموزشي براي محافل قرآني در اصفهان شناسايي کرديم و بيش از 1500 محفل خانگي هفتگي برگزار مي شود براي اين ها محتواي آموزشي تهيه کرده ايم که بتوانيم متناسب با ميزهاي قرآن و باور ديني به آنها منتقل کنيم.
وي افزود: ما سعي کرده ايم که نسبت اعزام هاي خود را با مصوبات قطب ها تعيين کنيم و براي مثال اعزام فاطميه که در آستانه نوروز است را با موضوع سبک زندگي و مصرف کالاي فرهنگي انتخاب کرديم و ماه رمضان را با موضع قران و باور هاي ديني داشتيم؛ در حوزه تربيت مبلغ خانواده سه دوره را برگزار کرديم زير نظر مستقيم ميز و با حضور اساتيد شاخص برگزار شدو امسال اعزام اين ها را در نمايشگاه ها، مساجد، مدارس و کانون هاي فرهنگي شروع کرديم.
حجت الاسلام والمسلمين قطبي ادامه داد: ما در شعبه اصفهان هيأت انديشه ورز سبک زندگي طراحي کرديم و 9 نفر افراد خوش فکر جوان با تحصيلات عالي را جمع کرديم و 29 جلسه را برگزار کرديم گه دستاوردهاي خوبي داشت و يکي از دستاوردهايش سر فصل هاي نويي براي دوره هاي سبک زندگي است.
وي تصريح کرد: در حوزه پژوهش حدود 50 درصد پروژه هاي ما متمرکز بر خانواده است و بقيه پروژه هاي ما قطبي است يک سري فعاليت هايي هم از قبيل کرسي هاي آزاد انديشي و مجله اخلاق و نشر را ارسال کرديم که اين ها را اسفندماه برايميزها ارسال کرديم و انتظار ما اين است که اين ها زود تر بررسي شود و اگر مسأله محور نيست به سمت حذف و تبديل آنها برويم.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان گفت: در مسأله محوري يکي از مهم ترين ضرورت ها در وسط ميدان بودن است و کسي اگر ميخواهد آگاهانه و دقيق و منطقي مسأله را مديريت کند بايد در وسط ميدان باشد؛ شعب در وسط ميدان هستند و انتظار ما اين است که قطب ها و ميز ها و حوزه هاي ستادي و پژوهشگران هر جا نياز به بررسي ميداني پيدا کردند اصفهان آماده است همکاري کند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
آخرین اخبار دفتر تبلیغات اسلامی

آمادگی دفتر تبلیغات اسلامی جهت ارتقای همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی، از آمادگی این دفتر برای افزایش همکاری های مشترک با آن سازمان خبر داد.

 ثبت نام سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه در مشهد آغاز شد 
مدرسه تابستانی کلام امامیه از شنبه ۳ شهریور تا دوشنبه ۵ شهریور ماه سال جاری در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی اقامتی ولایت در شهر مقدس مشهد برگزار می شود. 

 تجمع تشکل های طلبگی در حمایت از عدالت اقتصادی
طلاب و تشکل های طلبگی با عنوان«عدالت اقتصادی» در مدرسه فیضیه تجمع می کنند.

اولین دوره «تربیت مبلغ بین‌الملل معارف رضوی» آغاز شد
مراسم افتتاحیه نخستین دوره «تربیت مبلغان بین‌الملل معارف رضوی» با همکاری چهارجانبه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مدیریت زائران غیرایرانی و مرکز امور بین‌الملل آستان قدس برگزار شد.

فراخوان ثبت‌نام دوره تربیت‌مربی آموزش سوادرسانه
رئیس انجمن سواد رسانه طلاب مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری دوره تربیت مربی «آموزش سواد رسانه» خبر داد.

افتتاحیه چهارمین دوره طرح ملی «گفتمان نخبگان علوم انسانی» برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهارمین دوره طرح ملی «گفتمان نخبگان علوم انسانی» با حضور آیت الله اعرافی و حجج اسلام والمسلمین پارسانیا و مریجی در قم برگزار شد.

همفکری حوزه و دانشگاه سبب حل مشکلات علمی می‌شود
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی گفت: همفکری دو قطب علمی حوزه و دانشگاه سبب می‌شود تا برای مسائلی که علم جامعه اسلامی با آن روبه‌رو است، مسأله شناسی کرده و برای حل آن با مشارکت و پیگیری‌های لازم، اقدام اساسی انجام شود.

تشریح مراحل سه‌گانه طرح نخبگان علوم انسانی
رییس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به میزان استقبال دانشجویان از طرح نخبگان علوم انسانی به تشریح مراحل سه‌گانه آن پرداخت.

آیین رونمایی از کتاب ما و علوم انسانی برگزار شد
آیین رونمایی از کتاب ما و علوم انسانی در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره طرح ملی «گفتمان نخبگان علوم انسانی» در قم برگزار شد.

تمدن سازی اسلام منحصر به عصر خاصی نیست
مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: تمدن سازی اسلام یک تمدن سازی منحصر در عصری با یک مجموعه از مؤلفه‌ها نیست، بلکه در عین سامان‌مندی، فراگیر و هدایتگر همه عرصه‌های وجودی بشر از انعطاف‌های لازم نیز برخوردار است.

گزارش تصویری
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما