شنبه 8 مهر 1402   20:05:09

(مهار تورم، رشد تولید)

print

طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین واعظی؛

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران منصوب شد

  • خلاصه :رییـس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در حکمی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا فجری را بـه عنوان رییـس دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران منصوب کـرد.
بــه گــزارش پایگاه خبری دفتــر تبلیغات اسـلامی ( تبلیغ نیوز )، حجـت الاسـلام والمســلمین احمــد واعظــی در ایــن حکــم خطــاب بــه حجت الاســلام والمســلمین علیرضا فجری آورده است:
"نظر به سوابق و تجارب کاری در دفتر تبلیغات اسلامی، جنابعالی را به سمت «رئیس نمایندگی دفتر تبلیغات اسلامی در تهران » منصوب مینمایم." سابقه و ویژگیهای ارزشمند حوزه علمیه تهران، در کنار ظرفیت دسترسی به نهادهای مختلف کشور، از جمله فرصتهای مهم درآن نمایندگی به شمار  می رود که لازم است به فراخور امکانات و ظرفیتهای دفتر، مورد توجه قرار گیرد. انتظار میرود با جد و جهد فعالیتهای موفق و مثبت انجام شده در دوره های پیشـین دفتـر را تـداوم داده و مـوارد زیـر را مد نظـر قـرار دهیـد:
1-تعامل شایسته با علماء، فضلاء، مبلغان حوزه علمیه و نهادهای دینی استان با هدف گسترش فعالیت های هم افزا و تاثیر گذار.
2 -تأکید بر رویکرد راهبردی مسئله محوری و تلاش برای اجرای مؤثر آن.
3 -توجـه بـه رشـد و توسـعه توانمندیهـای علمـی و مهارتـی مبلغـان در حـوزه تبلیـغ
عمومـی، تخصصـی و فعالیـت رسـانه و فضـای مجـازی.
4 –برنامه ریزی جهت تعامل مستمر با بخشهای دفتر.
5 -حمایت از فعالیتهای مبلغان جهادی و ترویج فرهنگ خدمت و مواسات.
6 -ایجـاد و پیگیـری تعامـات متناسـب بـا مأموریـت دفتـر تبلیغات اسـامی بـا نهادها
و سـازمانهای کشـور.
7_هماهنگی با آموزش و پرورش استان تهران، جهت افزایش حضور فضلای موفق و موثر به خصوص در آموزش های ضمن خدمت معلمان
8- گسترش همکاری ها با اداره کل تبلیغ تخصصی به ویژه در مدارس سمپاد.
بر خـود لازم میدانـم از تلاش هـای ارزنـده و زحمات بی دریغ حجت الاسـلام والمسـلمین جناب آقای شیخ الاسلامی در دوره مسـئولیت تقدیر و تشـکر نمایم.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
۰۲۵-۳۱۱۵۰۰۰۰ (تماس با ما)
025-31155614
ایران قم میدان شهداء
بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما