حوزه رياست

حوزه رياست

مشاوره :

1.      ارائه نقطه نظرات مشورتي در خصوص برنامه هاي فرهنگي ، تبليغي ، آموزشي ، پژوهشي و ستادي پشتيباني  ؛

2.      انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در خصوص كيفيت انجام وظايف حوزه هاي تحت پوشش  ؛

3.      شركت در سمينار ها ، جلسات و كنفرانس ها به عنوان نماينده دفتر  ؛

4.      ارائه نقطه نظرات مشورتي پيرامون طرح ها و برنامه هاي واحد هاي مختلف دفتر و ايجاد هماهنگي ميان آنها ؛

  بررسي و نظارت :

5.      بررسي و نظارت موردي از فعاليت ها ،عملكرد ،تنظيم و ارائه گزارش با هماهنگي واحد هاي مربوطه ؛

6.       پيگيري شكايات واصله از اشخاص حقوقي و حقيقي و ارائه به مراجع مربوطه  ؛

7.      انجام اقدامات لازم جهت سالم سازي محيط كاري و اداري  ؛

8.      اجراي قوانين و مقررات حفاظتي و حراستي دفتر با هماهنگي حوزه مربوطه  ؛

9.      اعلام موارد تخلفات اداري كاركنان به هيئت هاي رسيدگي و دريافت نتايج و پيگيري آن در چارچوب مقررات و ضوابط  ؛

 

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما