كلان فعاليت‌هاي حوزه رياست

كلان فعاليت هاي حوزه رياست

1)     مديريت و راهبري تحول و پيشرفت سازماني

2)     برنامه ريزي و نظارت فرابخشي

3)     اصلاح و بهسازي استانداردها و فرآيند هاي فرابخشي

4)     رشد و توسعه زيرساخت هاي فرابخشي

5)     تقويت منابع علمي و اطلاعاتي حوزه ستادي و مديريتي

6)      تامين و تجهيز فيزيكي و سرمايه اي فرابخشي دفتر

7)     توسعه و تقويت زيرساخت هاي فن آورانه

8)     مديريت توسعه منابع انساني

9)     ارتقاء سطح علمي و فرهنگي كاركنان (فرابخشي )

10) ايجاد مشوق ها و انگيزاننده ها جهت كاركنان (فرابخشي )

مشاركت در  نظام برنامه ريزي

1.      تهيه و تدوين برنامه هاي جامع و عملياتي.

2.      تهيه و تدوين گزارشات مورد نياز در زمينه امور برنامه ريزي ،سازماني و بودجه اي؛

3.      تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه با همكاري واحد هاي مختلف .

 

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما