نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»

نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول»
نخستین روز از هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول» هفتمین کارگاه آموزشی و پژوهشی«فلسفه علم اصول» ویژه اساتید و طلاب سطح سه و چهار حوزه علمیه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما