کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

 کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله  در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
کارگاه سنت پژوهی شیعی استاد حب‌الله کارگاه سنت پژوهی شیعی از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد حب‌الله در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما