کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.

 کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی برگزار شد.
کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین استاد الهی کارگاه چالش­­های نظریه سنت از نگاه فریقین از نخستین مدرسه بهاری حدیث با حضور استاد الهی خراسانی در تاریخ های 29 و 30 خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما