شریفی
مهم ترین اقدامات بخش خدمات فنی کتابخانه در سال جاری مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به بررسی مهم ترین اقدامات بخش خدمات فنی کتابخانه در سال جاری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، وحید شریفی مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تشریح فعالیت های بخش خدمات فنی این کتابخانه با بهره گیری از نیروهای متخصص در سال جاری پرداخت.

وحید شریفی ابراز داشت: در بخش خدمات فنی کتابخانه منابع اطلاعاتی تهیه شده، مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سیستم رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندی و آماده‌سازی می‌شوند.

شریفی گفت:در سال جاری ۵۷۱ جلد کتاب به صورت بنیادی و ۱۸۶۰ جلد کتاب به صورت ایزویی و ۲۲۲۲ جلد کتاب دیجیتال فهرستنویسی شده است. همچنین اصلاحات لازم روی  ۴۵۷ جلد کتاب که سابقا فهرست شده بود، انجام پذیرفت.

وی افزود: در بخش نرم افزارها، ۳۲ نرم افزار فهرست نویسی شده و ثبت آن صورت پذیرفته است. در بخش مجلات چاپی و دیجیتال ۶۵ مجله فهرستنویسی و ثبت و مهر و موم شده، تگ امنیتی آن الصاق گردیده و QR مجله گرفته شده و در قفسه جای گذاری شده است. همچنین ۹۵۱ جلد مجله دانلود و به نرم افزار پارس آذرخش الحاق گردیده است.

مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی گفت: در سال جاری ۲۲۹۰ جلد کتاب ثبت و آماده سازی و ۳۴۶۷ صفحه اسکن شده است.  ورود اطلاعات ۲۲۲۳ کتاب دیجیتال در نرم افزار صورت پذیرفته است. همچنین ۱۴۳۸۲جلد کتاب در قفسه ها جای گذاری شده، ۲۱ جلد کتاب صحافی و مرمت و ۱۴۵ جلد کتاب وجین شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما