آدرس:

قم- چهارراه شهدا

تلفن تماس:

۰۲۵-۳۷۱۱۶۰

محتوای سایت:

۰۲۵-۳۷۱۱۶۰-۲۷۲۷

1
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما