دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
روابط عمومی
--------------------------------------------------


تلفن:32233350-051

نمابر: 32254077-051

سامانه پیامک:30007565

 

صندوق پستی: 5991
 

کد پستی: 9134683187

پایگاه اطلاعرسانی: www.dtekh.ir

پست الکترونیک:
dtekh@chmail.ir



 

آدرس: مشهد/ چهارراه خسروی/به سمت چهارراه شهدا/ نبش شارستان آیت الله واعظ طبسی/ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی


























کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما