منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزشی
انتشارات
پژوهشی
تازه‌هاي نشر
سايتهاي پورتال
ساير متون عمومي
ستادی
شعب و نمایندگی ها
محصولات
مقالات
منو
نوار راهبري
ورود كاربران
همايش ها
ورود
 نام محصول:دانشنامه جامع معارف قرآن  مركز توليد كننده :مركز فرهنگ و معارف قرآن  
 موضوع :قرآني سال توليد :1388
 محتوا:
تفسير راهنما:
ارائه يك دوره كامل تفسير قرآن كريم در 20 جلد
فراهم سازي زمينه براي تفسير موضوعي قرآن
راهگشاي تهيه كليد موضوعات و فاهيم قرآن
ارائه نمايه هاي الفبايي موضوعي آيات قرآن
فرهنگ قرآن:
جامع ترين فرهنگ موضوعي قرآن كريم در 33 جلد
داراي 2000 موضوع اصلي و هزاران عنوان فرعي
برخورداري از نظام ارجاعات در عنواين مترادف و پيوسته
در برداشتن اعلام قرآن اعم از اعلام صريح و اشاره اي
جامع ترين منبع قرآن پژوهي با سه ويژگي دقت سرعت و آساني
فرهنگ موضوعي تفاسير:
طبقه بندي اطلاعات و موضوع نگاري تفاسير
20 دوره تفسير (10 دوره از تفاسير شيعه و 10 دوره از تفاسير اهل سنت)
دستيابي سريع به اطلاعات منابع عظيم تفسيري
فهرست جامع و طبقه بندي شده از اطلاعات تفاسير
اطلاع رساني براساس اصول موضوع نگاري
 امكانات :
ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات و جستجوي عبارات
ارائه امكانات فني جهت انجام پژوهشهاي موضوعي در كتب
عرضه فهرست‌ها و نمايه هاي مختلف جهت تسهيل در امر تحقيق
پژوهش‌هاي متنوع و گسترده در متون برنامه
جستجو به وسيله علائم عمومي و استفاده از قابليت‌ فهرست سازي
دستيابي آسان و سريع به متن،‌فصول و ابواب كتب از طريق فهرست درختي
امكان تنظيم فهرست كتب بر اساس الگوي دلخواه
ارتباط لغت‌نامه با متن كتب برنامه
استفاده از امكانات پژوهشي، مانند: نمايه‌زني، حاشيه نويسي، رنگي كردن و علامت گذاري،‌ امكان يادداشت برداري، گزينش متن، ويرايش و چاپ مطالب موردنظر
  آدرس مركز پخش: قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، بانك اطلاعات       تلفن تماس: 7742166
 نام محصول:نجم  مركز توليد كننده : مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع : آثار علامه حسن زاده دام ظله  سال توليد :1385
 محتوا:
45 جلد از آثار آيت الله حسن زاده آملي به همراه نمايه هاي موضوعي و كليد واژه اي
جستجوي متنوع لغوي و تركيبي
50 ساعت سخنراني ايشان
6 قطعه انتخابي از فيلمهاي ايشان
120 عكس از تصاوير ايشان با دسته بندي موضوعي
آدرس و نمايه دهها مقاله و كتاب نگاشته شده در رابطه با ايشان
 امكانات :
قابليت يادداشت برداري و چاپ كليه اطلاعات
قابليت اجرا در محيط ويندوزهاي عربي و xp
  آدرس مركز پخش: قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، بانك اطلاعات       تلفن تماس: 7742166
 نام محصول:خطيب  مركز توليد كننده : مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع : آثار مرحوم فلسفي  سال توليد :1385
 محتوا:
13 جلد از آثار مرحوم حجت الاسلام والمسلمين فلسفي به همراه نمايه هاي موضوعي و كليدواژه اي
جستجوي متنوع لغوي و تركيبي
130 ساعت سخنراني ايشان
1 حلقه انتخابي از فيلمهاي ايشان
210 عكس از تصاوير ايشان با دسته بندي موضوعي
آدرس و نمايه دهها مقاله و كتاب نگاشته شده در ارتباط با ايشان
 امكانات :
قابليت يادداشت برداري و چاپ كليه اطلاعات
  آدرس مركز پخش: قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، بانك اطلاعات       تلفن تماس: 7742166
 نام محصول:اصطلاح‌نامه علوم اسلامي  مركز توليد كننده :مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع :اصطلاح نامه سال توليد :
 محتوا: 
متن كامل تزاروس (اصطلاح‌نامه) علوم اسلامي
مشاهده روابط و ساختار درختي اصطلاحات
حائز رتبه اول دوازدهيمن نمايشگاه اطلاع‌رساني كشور
تنها اصطلاح‌نامه علوم اسلامي كشور
 امكانات :
  آدرس مركز پخش : قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بانك اطلاعات    تلفن تماس:02517831722
 نام محصول:فرهنگ‌نامه‌هاي علوم اسلامي  مركز توليد كننده :مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع :اصطلاح نامه سال توليد :
 محتوا: 
  اصطلاح‌هاي علوم اسلامي در موضوعات
اصول فقه: 3071
علوم قرآن: 2568
منطق: 2715
فلسفه: 1918
علوم حديث: 2000
كلام اسلامي: 3000
 امكانات :
  آدرس مركز پخش : قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بانك اطلاعات    تلفن تماس:02517831722
 نام محصول:فرهنگ قرآن  مركز توليد كننده :مركز فرهنگ و معارف قرآن  
 موضوع :علوم قرآني سال توليد :
 محتوا:
جامع ترين فرهنگ موضوعي قرآن كريم
داراي 2000 موضوع اصلي و هزاران عنوان فرعي
برخورداري از نظام ارجاعات در عناوين مترادف و پيوسته
در برداشتن اعلام قرآن اعم از اعلام صريح و اشاره‌اي
جامع‌ترين منبع قرآن پژوهي با سه ويژگي دقت، سرعت و آساني
 امكانات :
ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات و جستجوي عبارات
ارائه امكانات فني جهت انجام پژوهشهاي موضوعي در كتب
عرضه فهرست‌ها و نمايه هاي مختلف جهت تسهيل در امر تحقيق
پژوهش‌هاي متنوع و گسترده در متون برنامه
جستجو به وسيله علائم عمومي و استفاده از قابليت‌ فهرست سازي
دستيابي آسان و سريع به متن،‌فصول و ابواب كتب از طريق فهرست درختي
امكان تنظيم فهرست كتب بر اساس الگوي دلخواه
ارتباط لغت‌نامه با متن كتب برنامه
استفاده از امكانات پژوهشي، مانند: نمايه‌زني، حاشيه نويسي، رنگي كردن و علامت گذاري،‌ امكان يادداشت برداري، گزينش متن، ويرايش و چاپ مطالب موردنظر
    آدرس مركز : قم،‌ چهار راه شهداء، ابتداي خيابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي   تلفن تماس : 7736270
 نام محصول:پرسمان‌هاي قرآني   مركز توليد كننده :مركز فرهنگ و معارف قرآن  
 موضوع :علوم قرآني سال توليد :
 محتوا:
شامل 6 مجموعه از پرسمان هاي قرآني مركز فرهنگ و معارف قرآن
پرسمان قرآني معاد، پرسمان قرآني نبوت، پرسمان قرآني نماز
پرسمان قرآني بهار دلها، پرسمان قرآني قرائت قرآني، پرسمان علوم قرآني
 امكانات :
ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات و جستجوي عبارات
ارائه امكانات فني جهت انجام پژوهشهاي موضوعي در كتب
عرضه فهرست‌ها و نمايه هاي مختلف جهت تسهيل در امر تحقيق
پژوهش‌هاي متنوع و گسترده در متون برنامه
جستجو به وسيله علائم عمومي و استفاده از قابليت‌ فهرست سازي
دستيابي آسان و سريع به متن،‌فصول و ابواب كتب از طريق فهرست درختي
امكان تنظيم فهرست كتب بر اساس الگوي دلخواه
ارتباط لغت‌نامه با متن كتب برنامه
استفاده از امكانات پژوهشي، مانند: نمايه‌زني، حاشيه نويسي، رنگي كردن و علامت گذاري،‌ امكان يادداشت برداري، گزينش متن، ويرايش و چاپ مطالب موردنظر
  آدرس مركز : قم،‌ چهار راه شهداء، ابتداي خيابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي   تلفن تماس : 7736270
 نام محصول:دائرة‌المعارف قرآن كريم   مركز توليد كننده :مركز فرهنگ و معارف قرآن  
 موضوع :علوم قرآني سال توليد :
 محتوا:
 5 جلد نخست از دائرةالمعارف قرآن كريم
گردآوري اطلاعات معتبر در قلمرو علوم و معارف و اعلام قرآني
استفاده از منابع اصيل و دست اول
گردآوري همه آراء و ديدگاه‌هاي مهم و مبنايي در موضوعات قرآني
نگارش مقالات در بيش از 300 مدخل اصلي در 25 جلد
 امكانات :
ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات و جستجوي عبارات
ارائه امكانات فني جهت انجام پژوهشهاي موضوعي در كتب
عرضه فهرست‌ها و نمايه هاي مختلف جهت تسهيل در امر تحقيق
پژوهش‌هاي متنوع و گسترده در متون برنامه
جستجو به وسيله علائم عمومي و استفاده از قابليت‌ فهرست سازي
دستيابي آسان و سريع به متن،‌فصول و ابواب كتب از طريق فهرست درختي
امكان تنظيم فهرست كتب بر اساس الگوي دلخواه
ارتباط لغت‌نامه با متن كتب برنامه
استفاده از امكانات پژوهشي، مانند: نمايه‌زني، حاشيه نويسي، رنگي كردن و علامت گذاري،‌ امكان يادداشت برداري، گزينش متن، ويرايش و چاپ مطالب موردنظر
  آدرس مركز : قم،‌ چهار راه شهداء، ابتداي خيابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي   تلفن تماس : 7736270
 نام محصول:التمهيد في علوم القرآن  مركز توليد كننده : مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع : نمايه موضوعي آثار آيت‌الله معرفت سال توليد :1387
 محتوا:
متن كامل 10 جلد كتاب التمهيد في علوم القرآن، كه يكي از آثار برجسته در حوزه علوم قرآني مي باشد.
بيش از 8000 اصطلاح در حوزه علوم قرآني به همراه ارجاعيات و نمايه ها در كتاب التمهيد.
حدود 390 مستند اعلام از اسامي بكار رفته در كتاب التمهيد به همراه مترادفات.
حدود 5000 نمايه و چكيده از متون التمهيد به همراه آدرسهاي هر يك در كتاب فوق.
در باره آيت‌الله معرفت (زندگي نامه، سخنراني هاي ايشان، فيلم‌هايي از سخنراني ايشان، مقالات فارسي و عربي،‌
 امكانات :
ارائه متون فوق به همراه كتابشناسي تحليلي و توصيفي و فهرست آيات و عناوين
دسترسي آسان به اطلاعات و امكان جستجوهاي متنوع در قسمتهاي مختلف برنامه.
امكان يادداشت برداري
    آدرس مركز پخش: قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، بانك اطلاعات       تلفن تماس: 7742166
 نام محصول:مطهر  مركز توليد كننده : مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع : متن نمايه و آثار علامه مطهري سال توليد :1385
 محتوا:
متن 90 جلد اثر منتشر شده از استاد مطهري
زندگينامه اجمالي و تفصيلي استاد شهيد
6 قطعه فيلم از شهيد مطهري
29 قطعه سخنراني استاد مطهري
100 عدد تصوير از آلبوم شخصي استاد
فيلم ، سخنراني و متن گفتار شخصيت هاي علمي و سياسي و بستگان شهيد مطهري درباره مقام علمي و خاطرات از استاد شهيد
7 قطعه سرود عرفاني در رثاي استاد مطهري
 امكانات :
دسترسي به محتواي آثار از طريق نمايه، كليد واژه، لفظ و جستجوي تركيبي موارد فوق
  آدرس مركز پخش: قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، بانك اطلاعات       تلفن تماس: 7742166
 نام محصول:پايگاه تخصصي اصول فقه  مركز توليد كننده : مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
 موضوع : اصطلاح نامه جامع علوم اسلامي سال توليد :1387
 محتوا:
 متن كامل 376 جلد از 160 عنوان كتاب هاي اصولي مرجع همراه با شناسنامه كامل
6000 نمايه از 120 جلد كتاب اصول فقه (40 عنوان)
اصطلاح نامه اصول فقه شامل 8000 اصطلاح اصولي از 6 رده اصلي (اجتهاد و تقليد، ادله، اصول علمي، تعارض و تعادل و تراجيح، مباحث الفاظ، ملازمات عقلي)
 امكانات :
-امكان نمايش جايگاه هر اصطلاح در نظام‌هاي الفبايي، نظام يافته، درختي و چرخشي،
-توضيحات مفهومي 3300 اصطلاح به همراه ارجاعات
-زندگينامه 250 تن از انديشمندان اصول فقه
-دسترسي به اصطلاحات از نمايش‌هاي الفبايي، نظام يافته، درختي و چرخشي
-امكان جستجو در تمامي اطلاعات برنامه
-امكان ياداشت برداري
-امكان چاپ متنوع
  آدرس مركز پخش : قم، چهار راه شهدا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بانك اطلاعات    تلفن تماس:02517831722
 نام محصول:تفسير راهنما  مركز توليد كننده : مركز فرهنگ و معارف قرآن  
 موضوع : تفسير قرآن كريم سال توليد  1388
 محتوا:
ارائه يك دوره كامل تفسير قرآن كريم
فراهم سازي زمينه براي تفسير موضوعي قرآن
راه گشاي تهيه كليد موضوعات و مفاهيم قرآن
ارائه نمايه هاي الفبايي موضوعي آيات قرآن
 امكانات :
ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات و جستجوي عبارات
ارائه امكانات فني جهت انجام پژوهشهاي موضوعي در كتب
عرضه فهرستها و نمايه هاي مختلف
پژوهشهاي متنوع و گسترده در متون برنامه
 مركز فروش : چهار راه شهدا ابتداي خيابان معلم پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي
1
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما